Skip to main content
Utviklingshelikoptret i vinterlandskap

Slik kan du bidra
til Juleaksjonen

Helikopter flyr i et vinterlandskap

Hjelp oss med å spre budskapet i Juleaksjonen

Til Akuttaksjonen i år har vi laget mye innhold. Her er en oversikt over noe av det du kan dele i sosiale medier.

Hva er Juleaksjonen 2023

Juleaksjonen emblem

Når liv eller helse er i fare er det for mange som venter med å ringe 113 med en gang. Derfor arrangerer Stiftelsen Norsk Luftambulanse Akuttaksjonen hvert år. Målet med aksjonen er å gjøre befolkningen bevisst på viktigheten av å varsle riktig og i tide.

Når flest mulig vet hva de må gjøre i en akutt situasjon vil det bli tryggere for alle.

Del akuttaksjonen på Facebook

Besøk akuttaksjonssiden her:
https://norskluftambulanse.no/akuttaksjonen

Del årskavalkaden

Til årets juleaksjon har vi laget en rekke artikler som viser frem mye av det arbeidet Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber med.

00 / 00
Heisopplæring med utviklingshelikopteret

Årskavalkade

Tilkomst til pasient

Vanlig prosedyre er at luftambulansen flyr underhengende oppdrag der det har vært problematisk å hente ut pasienten. Nå testes det om andre alternativer som heis kan være mer hensiktsmessig.

Akutthjelpere trener på akuttsituasjon på Heidal brannstasjon

Årskavalkade

De viktige Akutthjelperne

Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 330 brannstasjoner over hele landet.

Videoløsningen Hjelp 113 Video

Årskavalkade

Videoløsning Hjelp 113 Video

For å kunne vurdere alvorlighetsgrad og hastegrad av hva som skjer på et skadested kan legevakt og AMK-sentraler nå bruke videoløsningen, Hjelp 113 Video når noen ringer inn. Det gir operatøren et klarere bilde av situasjonen, og bidra til at riktige ressurser raskere kan håndtere pasienten.

Redningsmann trener i vann

Årskavalkade

Lege­helikopter­mannskap fra hele Norge trener sammen

Påfyll av kompetanse, utveksling av erfaringer og trene sammen. På HEMS Camp kommer luftambulansecrew fra hele Norge for å trene på ulike scenarioer slik at når de kommer til en ekte hendelse er de bedre forberedt.

Flere etater bidrar til å bringe pasienten til ambulansen.

Årskavalkade

TAS – 25 år med samarbeid mellom nødetatene

I 2023 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse holdt kurs for politi, brannmannskap og helsepersonell i 25 år hvor målet er bedre samarbeid på skadested. Dette har vi klart takket være våre støttemedlemmer og støttebedrifter.

Mock up av en CT-maskin i et helikopter

Årskavalkade

CT i legehelikopter

Når et hjerneslag rammer er hvert minutt viktig. Stiftelsen har derfor som mål å få en CT-maskin inn i legehelikopteret. Nå har vi inngått et samarbeid for å muliggjøre dette.

00 / 00