Skip to main content

Årsrapport 2020: Marked

Våre støttespillere er livreddere. Hvert år gir de flere hundre millioner for at akutt syke og skadde mennesker i vårt langstrakte land skal få en stadig bedre luftambulansetjeneste. Deres støtte fører til konkrete forbedringer som redder liv og helse – ikke bare for dem selv og sine kjære, men for folk de ikke kjenner. Våre støttemedlemmer, -bedrifter og andre givere skaper ikke bare vårt spillerom – deres støtte viser oss at jobben vi gjør er viktig for dem. Det inspirerer oss.

Stiftelsen Norsk Luftambulanses markedsavdeling engasjerer eksisterende og potensielle støttemedlemmer,  –bedrifter og andre givere. Vi viser frem det viktige arbeidet stiftelsen utfører takket være innsamlede midler, at vi er en tydelig og ryddig organisasjon, og inviterer andre til å bli med på denne folkedugnaden som redder liv og helse over hele landet.

Foto: Maria Lindberg

Pandemiåret 2020 medførte for oss – som for mange andre –  en usikkerhet på hvilke planlagte markedsaktiviteter vi kunne gjennomføre. De fleste lot seg gjennomføre, men situasjonen førte til at arrangementer vi pleier å være til stede på, ble avlyst, og gikk også utover vår utstrakte feltververaktivitet:

Stiftelsen Norsk Luftambulanses egne feltververe som banker på dører, forteller om organisasjonens arbeid og spør om folk har lyst til å støtte det, ble permittert i en periode. Aktiviteten ble etter hvert tatt opp igjen i samråd med Norsk Innsamlingsråd, og våre feltververe tok igjen fatt på oppgaven utstyrt med strenge smittevernrutiner. I tillegg fikk de med seg vår egen app-løsning som gjør at nye støttemedlemmer kan signere med bank-ID på egen telefon. Slik kan de unngå all direkte kontakt med feltververen de snakker med.

Innsamlingsresultat

Ved utgangen av 2020 hadde vi samlet inn 269,1 millioner kroner mot et budsjett på 259,7. Det positive resultatet skyldes at Stiftelsen Norsk Luftambulanse har klart å være relevant i denne utfordrende perioden og at vi har en stor, lojal og stolt gruppe støttemedlemmer og -bedrifter. Vi er takknemlige for at de velger å støtte oss i utfordrende tider, noe de også gjorde under finanskrisen i 2008.

Våre støttemedlemmer

Våre private støttemedlemmer står for det største bidraget til vårt arbeid. I 2020 takket 16 500 nye privatpersoner ja til å støtte oss og ved utgangen av 2020 hadde vi 263 000 støttemedlemmer. Dette året bidro de med 200 millioner kroner, det vil si fem millioner kroner mer enn hva vi hadde håpet på.

11 500 av de nye støttemedlemmene ble rekruttert av våre feltververe som hadde som mål å få ja fra 8 000 personer. Dette til tross for at de var permittert en periode som følge av pandemien. De resterende 5 000 nye støttemedlemmene ble rekruttert via telefon, digitale kanaler og forespørsler per post.

Ikke alle ønsker å binde seg til faste bidrag. Vi har derfor en gruppe på nesten 15 000 personer som støtter oss med bidrag når de har anledning. Mange av dem har på denne måten støttet vårt arbeid i en årrekke.

Våre støttebedrifter 

Ifølge en undersøkelse fra Deloitte fryktet mange ideelle organisasjoner en nedgang i støtte fra næringslivet under pandemien. Det gjorde også vi. Vi var derfor ekstra takknemlige da vi ved årets slutt kunne konstatere at vi i løpet av 2020 hadde fått 850 nye støttebedrifter. Totalt talte vi da 4000 støttebedrifter – kun en liten nedgang i antall fra året før. Støttebedriftene gav dette året 15,8 millioner kroner til vårt arbeid, som var over to millioner mer enn vi hadde håpet på.

Støttebedrift: Baneservice er en av 4000 støttebedrifter, her ved administrerende direktør Ingvild Storås. Foto: Jon Tonning

Ekstra bidrag

Vi har i flere år hatt kampanjer hvor vi spør våre faste støttemedlemmer, støttebedrifter og andre givere om de kan tenke seg å gi et ekstra bidrag og få et takkeprodukt. I 2020 håpet vi å samle inn 13,6 millioner kroner på slike kampanjer, men endte i stedet opp med å få hele 21,9 millioner kroner. Som takk for den ekstra gaven, fikk giverne en førstehjelpspakke og en kalender.

Andre aktiviteter 

I likhet med tidligere år gjennomførte vi en akuttaksjon rundt påsketider 2020 for å øke befolkningens bevissthet rundt hvor viktig det er å varsle tidlig ved akutt skade og sykdom. Dette var på et tidspunkt hvor usikkerheten om varslingsrutiner for korona var en faktor, og vi måtte omformulere budskapet i aksjonen til å bli enda tydeligere på hvor, når og hvordan man skal varsle i akutte situasjoner.

I 2020 jobbet vi også med å videreutvikle kundereiser for å øke lojaliteten blant våre støttemedlemmer og bidra til at sporadiske givere i større grad skal konvertere til varige støttemedlemmer. Vi jobbet også med å oppdatere og videreutvikle den visuelle identiteten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse og våre to datterselskaper. Arbeidet sluttføres i 2021.

Relaterte saker: