Skip to main content

Årsrapport 2020: Kommunikasjon

Støtte og gjennomslagskraft er avgjørende for at vi kan fortsette å bidra i utviklingen av luftambulansetjenesten i Norge. For oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er ikke god pressedekning og mange Facebook-følgere et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de strategiske målene vi setter oss. Vår kommunikasjon setter akuttmedisinske problemstillinger på dagsorden på vegne av skadde og syke. Vi forteller historiene om hvordan liv og helse reddes for å bygge den kunnskapen, bevisstheten og det engasjementet som er nødvendig i befolkningen for å redde enda flere.

Stiftelsen Norsk Luftambulanses innsats får stor oppmerksomhet i media og er godt synlig på våre egne kanaler og i sosiale medier. I pandemiåret 2020 ble samfunnet og helsevesenet tvunget til å løse oppgavene sine på helt nye måter. Det gjaldt også utførelsen av akuttmedisin utenfor sykehus. Vi var stolte av å kunne fortelle historiene om hvordan Stiftelsen Norsk Luftambulanse deltar i den store korona-dugnaden og om vårt tette samarbeid med ulike deler av helsevesenet.

Pressedekning

I 2020 ble Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norsk Luftambulanse AS omtalt i til sammen 1 444 redaksjonelle oppslag. Dette er en liten nedgang fra året før, noe som ikke er overraskende i en tid hvor noen av aktivitetene våre har vært avlyst på grunn av smittevern og korona-nyheter har dominert nyhetsbildet.

Mediene hadde dette året mange oppslag om Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid for å styrke luftambulansetjenestens beredskap og smittevern under pandemien.

Vårt nye utviklingshelikopter – som skal brukes til forskning og utvikling – og bidrag til den nyopprettede luftambulansebasen i Kirkenes fikk også bred omtale. Det gjorde også vår hjerneslagforskning og livreddende nød-app, Hjelp 113. Hver gang mediene forteller om appen, laster flere mennesker den ned, og det øker sjansen for å finne dem raskt ved akutt sykdom eller skade.

Pressedekningen i 2020 var fordelt jevnt over hele landet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse fikk generelt positiv omtale.

Nettsider og sosiale medier

Stiftelsen Norsk Luftambulanse fortsatte i 2020 vår sterke satsing på egne nettsider og sosiale medier. Der deler vi engasjerende poster, artikler og videoer fra akuttmedisinsk forskning og utvikling, samt temaer som ruster befolkningen til å håndtere ulike akuttsituasjoner på en god måte.

Dette året hadde vi 780 731 besøkende på våre nettsider. Det er en økning på 64 prosent fra året før og et resultat av målrettet arbeid med engasjerende innhold av høy kvalitet og distribusjon av dette.

Ved utgangen av 2020 hadde vi 185 543 følgere på Facebook; en økning på 2 799 personer fra året før. Det som engasjerte dem mest, var filmer om Hjelp 113-appen og filmer med gode råd fra vår sjeflege om smittevern og varsling av akutt sykdom og skade. Filmer og poster om arbeidet vårt med å styrke akuttberedskapen og smittevern under pandemien engasjerte også svært mange. 

Magasinet

I 2020 ga vi ut fem utgaver av Stiftelsen Norsk Luftambulanses medlemsblad, Magasinet, med et opplag på 330 000 eksemplarer av hver utgave. Magasinene inneholder egenprodusert stoff om forsknings- og utviklingsarbeidet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, pasienthistorier som viser nytten av arbeidet vi gjør, og praktiske reportasjer om hvordan leserne kan forebygge akutt sykdom, skade og ulykker eller handle riktig dersom det oppstår. Bladet har tidligere kommet ut fire ganger i året, men i 2020 økte vi til fem utgaver for å lage et eget blad tilknyttet den årlige Akuttaksjonen. Målet var å øke bevisstheten rundt hvor viktig det er å varsle 113 når det haster.

Relaterte saker: