Skip to main content
Slik bruker du hjertestarter. Bilde av hjertestarter på betongvegg.

Slik bruker du hjertestarter

Ved hjertestans kan tidlig bruk av hjertestarter redde liv og øke mulighetene for at pasienten overlever. Hjertestartere er laget for å være enkle å bruke, og hvis du lærer deg det på forhånd er du klar når hjertestans inntreffer.

Tekst og foto: Marius Svaleng Andresen

Publisert: 02.12.2022

I Norge behandles åtte personer for hjertestans daglig, og bare én av åtte overlever. De som overlever har til felles at noen har utført hjerte- og lungeredning på vedkommende, i sammenheng med tidlig varsling av nødetatene. Bruk av hjertestarter kan bidra til at personen overlever.
 
Dersom du er i nærheten av noen som får hjertestans, må du gjøre følgende:

NB: Ikke avbryt hjerte- og lungeredning for å lete etter hjertestarter, prioriter kompresjoner og innblåsninger helt til helsepersonell ankommer. Dersom flere er til stede, kan disse lokalisere nærmeste hjertestarter via Hjelp 113-appen. Er det ingen hjertestartere i nærheten, rullerer dere på å utføre HLR.

Framgangsmåte for hjertestartere

Bruk denne framgangsmåten for å gi støt med hjertestarter:

  1. Skru på hjertestarteren
  2. Fjern klærne fra pasientens bryst
  3. Fest hjertestarterens elektroder på pasientens bryst som beskrevet. De fleste hjertestartere har tegninger av hvor på kroppen disse skal festes
  4. Maskinen registrerer at det er kontakt mellom elektrodene, og du får beskjed om å ikke røre pasienten – ingen skal være i kontakt med pasienten
  5. Hjertestarteren analyserer hjerterytmen, og avgjør om den kan gi sjokk på rytmen. Hjertestarteren foretar en ny analyse cirka hver tredje minutt
  6. Dersom sjokk er anbefalt, hold avstand til pasient og la hjertestarteren gi støt – helautomatiske hjertestartere gir sjokk automatisk
  7. Fortsett med hjerte- og lungeredning fram til helsepersonell ankommer

Artikkelen fortsetter under videoen

Selv i tilfeller der hjertestarteren ikke anbefaler støt, skal man fortsette med hjerte- og lungeredning. 30-2-regelen gjelder fremdeles, og kompresjoner skal kun stanses ved innblåsninger, hjertestarters analyse, hjertestarterens sjokk og sirkulasjonsvurdering.

Dersom pasienten begynner å puste normalt og viser tegn til liv, skal vedkommende legges i sideleie. Sørg for frie luftveier. Hjertestarteren bør fremdeles være påslått og elektrodene tilkoblet pasienten som før. Dersom unormal pust oppstår, kan man slå av og på hjertestarteren for å få en ny hjerterytmeanalyse raskere, og man slipper å vente på at hjertestarteren foretar en ny analyse (som gjøres hvert tredje minutt når maskinen er tilkoblet og påslått).

Hjertestartere forteller selv hvordan de brukes

Når man har lokalisert og skrudd på en hjertestarter, vil den gi talebeskjeder om hva du skal gjøre videre. Det som også er verdt å merke, er at hjertestarteren ikke gjør støt med mindre pasienten trenger det.

Hjertestartere er datastyrte defibrillatorer, og når maskinens elektroder plasseres på bar hud greier den å analysere hjerterytmen til personer som har fått hjertestans. Merker den at det er behov for det, gir maskinen et støt som er ment å gjenopprette normal hjerterytme.

Lær førstehjelp gratis!

Lær førstehjelp gratis med Akutt-ABC!

  • Gratis nettkurs i førstehjelp
  • Kurset består av flere kapitler som dekker ulike temaer
  • Du kan gjennomføre kurset når det passer deg

Skal jeg bruke hjertestarter på barn?

Man kan også bruke hjertestarter på barn ved hjertestans. Noen hjertestartere har elektroder i mindre størrelser som er tilpasset barn på under 25-30 kilo, i tillegg til vanlig størrelse. Hjertestartere med slike elektroder, har også en egen barnemodus. Dette innebærer at støtets styrke reguleres for bruk på barn.

Dersom hjertestarteren ikke har barneelektroder eller -modus, kan også elektroder tilpasset voksne brukes. Rådfør deg i så fall med 113- eller AMK-operatøren dersom det er mulig. Bruker du voksenelektroder på barn, må du sørge for at de separate elektrodene ikke berører hverandre. Det er ikke anbefalt å bruke hjertestarter på barn under 1 år.

Har du registrert din hjertestarter?

Dersom du eier en hjertestarter som er plassert tilgjengelig for andre, bør du registrere den. Da vises den i kartet i Hjelp 113-appen, og kan bidra til å redde liv.

Ser du en hjertestarter som ikke dukker opp i kartet? Da kan du be eieren om å registrere den. Les mer om hvordan man kan registrere hjertestartere her.

Relaterte artikler: