Stiftelsen Norsk luftambulanse

Fatigue Risk Management

Kartlegger tretthet for å øke sikkerheten.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Prosjektet «Fatigue Risk Management» skal bidra til en tryggere luftambulansetjeneste.

Høsten 2013 startet et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse AS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Bergen med mål om å samle data om hvordan skiftarbeidet til flygere og redningsmenn påvirker muligheten til å få nok søvn og om en eventuell søvnmangel påvirker deres evne til å utføre jobben.

Kunnskapen er en forutsetning for å utvikle et godt «Fatigue Risk Mangement System».

Bakgrunnen for prosjektet er at European Aviation Safety Agency (EASA) vil innføre nytt regelverk for flyge- og hviletid. Det er ikke gitt at et generelt regelverk for europeisk  luftfart vil være det beste for luftambulansevirksomheten i Norge. Et «Fatigue Risk Management System» som er tilpasset vår organisasjon og operasjon, basert på vitenskapelig forskning, vil trolig være et bedre verktøy til å styre flyge- og hviletid.

Resultatene fra forskningen i Fatigue Risk Management-prosjektet vil bli publisert åpent tilgjengelig når de er klare, i likhet med alle andre forskningsprosjekter Stiftelsen Norsk Luftambulanse er involvert i.

Les reportasjen fra NLA-magasinet