Skip to main content
Kvinne sitter back flere pc-skjermer på AMK

Dette skjer når du ringer 113

Noen har vært utsatt for en akutt livstruende sykdom eller en alvorlig ulykke. Du er første på stedet, og ringer 113. I andre enden vil du komme i kontakt med en medisinsk operatør, og samtalen vil gå på følgende måte:

Publisert: 11.03.2024

Det er ikke alltid like lett å vite når du skal ringe 113, men dersom du tror det er akutt – og liv og helse står i fare – skal du ringe 113. Operatøren vil gi deg råd og veiledning, slik at du kan hjelpe den som er syk eller skadd inntil helsehjelp er fremme.

Illustrasjon av en hånd osm holder en mobil hvor det står 113

1. Samtalene besvares

… av en medisinsk operatør, som er utdannet sykepleier, paramedisiner eller ambulansearbeider med særskilt opplæring hos 113-sentralen (også kalt AMK – Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Får du ikke svar, må du fortsette å ringe (ikke legg på!). Du vil få svar så snart operatørene er ledige. Dette gjelder også hos legevakt.

Les også: Dette skjer på AMK-sentralen når du ringer 113

En koordinat på et spesifikt sted

2. Hvor befinner du deg?

… er et av de første spørsmålene du får. Spørsmålene stilles til tross for at operatøren trolig allerede vet telefonens GPS-posisjon.

Når posisjonen er bekreftet, spør operatøren hva som har skjedd og om pasienten er våken. Videre stilles ulike spørsmål for å kartlegge situasjonen. Operatøren spør alltid om det viktigste først.

Illustrasjon av en videoboble

3. Videosamtale

Hvis innringer har smarttelefon kan operatøren invitere til en videosamtale, slik at 113-sentralen får video overført fra innringers telefon.

Les også: Videoløsningen Hjelp 113 Video

Illustrasjon av en AMK-operatør snakker med en innringer

4. Ressurskoordinator

Samtidig jobber egne ressurskoordinatorer med å styre ambulanser og andre operative enheter. Koordinatorene fordeler ressursene ut fra hvor de trengs mest. Hvis flere pasienter trenger samme type ressurs, må koordinatorene prioritere.

Operatør ved AMK snakker med pasient og koordinerer med luftambulansen

5. Koordinerer luftambulansen

En egen koordinator jobber med utkalling av luftambulanse, og bistår pilotene underveis på sine oppdrag.

Koordinatoren må til enhver tid ha oversikt over hvilke andre helikoptre, fly eller droner som befinner seg langs ruten som flys.

Illustrasjon av en operatør ved AMK

6. Til slutt

Når riktig tiltak er igangsatt og nødvendig veiledning gitt, avsluttes samtalen. Innringer får beskjed om å ringe tilbake dersom situasjonen forverrer seg. Ved kritiske situasjoner – f.eks. hvis pasienten ikke puster – fortsetter samtalen til lege- eller ambulansepersonell har nådd frem til pasienten.

Omtrent 5 % av de som ringer 113 prøver egentlig å ringe politiet (112) eller brannvesenet (110). I slike tilfeller bes innringer som oftest om å legge på og ringe riktig nummer. Dette er for å sikre at riktig GPS-posisjon følger samtalen. Hvis operatøren viderekobler samtalen, følger ikke GPS-posisjonen med videre i systemet.

Relevante saker: