Skip to main content

Årsrapport 2018: Når det brenner for deg

Generalsekretær Hans Morten Lossius er glad for at den nye regjeringen ønsker å se på modeller for samarbeid med ideell sektor

Hva trenger du når det virkelig brenner for deg – når liv og helse står på spill for deg eller dem du er glad i?

Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Publisert: 16.05.2019 – Sist oppdatert: 05.05.2022

Seks timer etter at Notre Dame sto i lys lue våren 2019, hadde to av Frankrikes rikeste bladd opp 300 millioner euro til gjenoppbyggingen av Paris-katedralen. Mange var takknemlige for gaven, andre spurte hvorfor mennesker som trenger hjelp ikke vekker den samme akutte generøsiteten.

Det gjorde meg ekstra takknemlig for folkedugnaden vi opplever her i landet: Over 300 000 privatpersoner og 3 000 bedrifter synes det er så viktig at du får den aller beste hjelpen når det brenner for deg at de åpner lommeboka for å videreutvikle luftambulansetjenesten:

Hvert år gir de oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 200 millioner kroner til forskning, utvikling, utdanning og implementering for at du skal møtes av drømmelaget. Deres giverglede er nestekjærlighet i praksis og det er med stor ydmykhet at vi forvalter deres bidrag.

Som Europas største forskningsmiljø på akuttmedisin utenfor sykehus, jobber Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å bringe nye og avanserte behandlinger og løsninger inn i luftambulansetjenesten og ut til pasienter over hele landet. Det er nødvendig selv om Norge har en av verdens ledende luftambulansetjenester, fordi mange av oss bor langt fra sykehus, fordi sykdomsbildet i befolkningen endrer seg og fordi teknologiske- og medisinske nyvinninger gjør at vi kan møte utfordringene som gjenstår.

Fremdeles overlever bare 14 prosent av de 3000 som får hjertestans i Norge hvert år. I 2018 har en av våre 25 doktorgrads- stipendiater begynt å forske på om gjenopplivningen kan gå bedre hvis man putter en ørliten ballong i hovedpulsåra for å samle blodtrykk og oksygenrikt blod i hjertet og hjernen.

Fremdeles kommer bare 40 prosent av hjerneslagpasienter tidsnok til sykehus for blodproppløsende behandling. I 2018 har vi bygget ut slagforskningen vår i flere retninger: Vi forsker på effekten av å gi opplæring og et nytt undersøkelsesverktøy til de første på stedet; ambulansearbeiderne. Vi ser også på om vi kan få med oss CT-scanner og proppløsende behandling ut via legehelikopter, slik vi allerede gjør og forsker på i slagambulansen.

Fremdeles deles store mengder pasientinformasjon muntlig eller på papir når ambulanser og legehelikoptre kommer til sykehuset. Da kan viktig informasjon gå tapt på vei mellom behandlere. I 2018 har vi utviklet en elektronisk journal som følger pasienten helt til utskrivelse fra sykehuset og en av våre stipendiater har startet sin forskning på det.

Når det brenner for deg, er det første avgjørende steget at de som skal hjelpe får beskjed og finner deg. Derfor er jeg glad for at 1,2 millioner nå har vår app Hjelp-113 som sender din posisjon til nødsentralen når du ringer med den. Og for at appen viser deg nærmeste hjertestarter samme hvor i landet du er.

De neste avgjørende faktorene er hvem som møter deg, hva de kan og hvor godt de samarbeider. I forlengelsen av Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, har vi nå etablert team av akutthjelpere i et flertall av norske kommuner. I 2018 har vi holdt rekordmange kurs for dem, medisinsk personell og andre nødetater – å heve deres kompetanse gjør at du blir møtt med behandling fra øverste hylle.

Etter året som gikk kan du også risikere å bli møtt av de første legene, ambulansearbeiderne eller paramedisinerne i Skandinavia som har mastergrad i akuttmedisin utenfor sykehus, en grad vi startet sammen med Universitetet i Stavanger. Sist, men ikke minst, kan du regne med å bli møtt av luftambulansemannskap som vi hvert år samler til felles kompetanseheving og trening på Camp Torpomoen, som i år hadde dobbelt så mange deltakere som året før blant annet fordi nødetater som hovedredningssentralen, brannvesenet og redningsdykkere var invitert.

Når det brenner for deg, er det ideelt at helsetilbudet i Norge inkluderer luftambulanse. De som leverer dette helsetilbudet på vegne av staten bør ikke ta ut fortjeneste, men bruke pengene til det beste for pasienten slik vårt datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, gjør. Sommeren 2018 tok de over driften på alle landets legehelikopterbaser. Det gjør at vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanses kan bygge vår forskning og utvikling på erfaringer fra hele landet og innføre ny kunnskap og løsninger i hele luftambulansetjenesten.

Vårt arbeid er en bonus for helsevesenet; det koster ikke en skattekrone. Derfor håper vi at Stortinget, som nå ser på luftambulansens fremtid, vil gå for et samarbeid mellom det offentlige og ideelle aktører. Med givergleden i ryggen, vil vi fortsette å jobbe for at du skal møtes med rask og riktig medisinsk hjelp samme hvor i landet du bor. Det synes vi er det mest ideelle alternativet.

Hans Morten Lossius
generalsekretær, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Relaterte saker: