Skip to main content
Bilde som illustrerer den praktiske delen av kurset AMLS/PHTLS

AMLS og PHTLS: Standardiserer pasientundersøkelse for prehospitalt personell

Kurskonseptet AMLS og PHTLS bidrar til at akutt syke og skadde pasienter over hele landet møtes med samme, kvalitetssikrede metoder for undersøkelse og behandling.

Kursene AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) tilbys alt prehospitalt helsepersonell i Norge. Deltakerne får en innføring i systematisk undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten.

Målgruppen er helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus, i hovedsak ambulansepersonell. Men stadig flere akuttmottak og akuttmedisinske nødsentraler, i tillegg til Forsvaret, studiesteder for bachelor i paramedisin og aktører innen fixed-wing ønsker også opplæringen for å sikre et felles fagspråk om pasientene og situasjonene de samarbeider om.

AMLS og PHTLS: Både teori og praksis

Gjennom kursene skal kursdeltakerne gjennom en teoridel og en praktisk del. Teorien er nettbasert, og gir en grundig gjennomgang av akutte sykdomstilstander. Innholdet er logisk, konkret og systematisk oppbygget. Alle kursdeltakere får i tillegg tilsendt en bok.

Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart. Teoridelen (e-læringen) avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. Kurset er avansert og krever gode forkunnskaper i blant annet anatomi og fysiologi.

Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er praktisk eksamen.

Bilde fra en øvelse hvor kvinne har hoppet ut av et brennende hus og får hjelp.
Lege Anne Lill Høegh Hodnesdal trener på et scenario hvor en dame har hoppet ut fra et brennende hus. Den skadde spilles av Birgit Høva. (Foto: Marianne Wennesland)

I samarbeid med helseforetakene

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier rettighetene til kurskonseptene Advanced Medical Life Support (AMLS) og Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) i Norge og gjennomfører dem i tett samarbeid med landets helseforetak.

Legeforeningen har godkjent kurset som tellende med 17 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin. Stiftelsen samarbeider i dag med 18 helseforetak med ansvar for prehospitale tjenester, Forsvarets sanitet og 330- og 337- skvadronen. Vi holder også kurs på oppdrag for offshore-virksomheter.

Vi koordinerer tilbudet, kvalitetssikrer det faglige innholdet i opplæringen og tilbyr – faktisk som første land i verden – disse kursene som en kombinasjon av e-læring, kursdag og praktisk eksamen. Helseforetakene stiller med ansatte som blir lært opp til instruktører og gjennomfører opplæringen lokalt.

Dette er Advanced Medical Life Support (AMLS)

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) i USA står bak kurset AMLS. De siste 20 årene har Stiftelsen Norsk Luftambulanse eid rettighetene til kurset, som var det første utdanningsprogrammet for akuttmedisinske tjenester som tok for seg hvordan man best kunne håndtere pasienter i medisinske kriser.

Den teoretiske delen av kurset gjennomføres på nett (eAMLS), og krever at kursdeltaker avgir og består flervalgseksamen. Eksamen må bestås minimum dagen før den praktiske delen av kurset. Den praktiske delen er et dagskurs som avsluttes med en praktisk eksamen.

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

Vi har også de norske rettighetene til kurskonseptet PHTLS, utviklet av NAEMT. Kurset er anerkjent som det ledende videreutdanningsprogrammet for prehospital behandling av akutte traumer. Målet med PHTLS er å standardisere og kvalitetssikre pasienthåndtering tidlig etter skade. Kurset skal bidra til å redusere dødelighet og øke kvaliteten på pasientbehandling.

Den teoretiske delen av kurset gjennomføres på nett (ePHTLS), og krever at kursdeltaker avgir og består flervalgseksamen. Eksamen må bestås minimum dagen før den praktiske delen av kurset. Den praktiske delen er et dagskurs som avsluttes med en praktisk eksamen.