Skip to main content
Redningsmann Anders Kroken og stipendiat Tine Almenning Eide foran et helikopter i Bergen

Forsker på søvn for bedre flysikkerhet

Å sove godt er avgjørende for at vi skal fungere best mulig i hverdagen. Hvordan påvirker det da redningsmenn og piloter i luftambulansen å gå lange vakter, med lite eller ofte avbrutt søvn? Tine Almenning Eide forsker på søvn og søvnighet.

Foto: Helge Skodvin

Publisert: 13.07.2015 – Sist oppdatert: 04.01.2023

I 2014 og 2015 gjennomførte Universitetet i Bergen en datainnsamling blant Norsk Luft­ambulanses redningsmenn og piloter. Dette dannet grunnlaget for det interne arbeidet med såkalt «Fatigue Risk Management» – håndtering av sikkerhet i relasjon til søvnmangel.

60 redningsmenn og piloter brukte aktivitetsmålere, svarte på spørsmål og gjennomførte tester før, under og etter en vintervaktuke og en sommervaktuke.

Les mer om søvnprosjektet her

Nå skal stipendiat Tine Almenning Eide i Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjøre en vitenskapelig analyse av disse dataene og publisere resultatene internasjonalt, slik at andre tjenester også kan dra nytte av kunnskapen.

Lurer du på hvordan du får bedre søvn i mørketiden? Få flere tips her

I første omgang skal Eide se på søvnighet hos mannskapene over en treukersperiode sommerstid, for å finne ut av graden søvnighet varierer. Deretter skal hun se på om det er noen forskjeller på søvn hos mannskapene om vinteren og om sommeren.

Luftambulansetjenesten i Norge er organisert og betalt av helseforetakene, som har 1,2 mrd. i årlige utgifter til luftambulansetjenester. På toppen av dette bidrar Stiftelsen Norsk Luftambulanse hvert år med 200 millioner kroner til forskning og utvikling for å gi akutt syke og skadde best og raskest mulig behandling utenfor sykehus.

Bakgrunnen for prosjektet er at European Aviation Safety Agency (EASA) vil innføre nytt regelverk for flyge- og hviletid. Det er ikke gitt at et generelt regelverk for europeisk  luftfart vil være det beste for luftambulansevirksomheten i Norge. Et «Fatigue Risk Management System» som er tilpasset vår organisasjon og operasjon, basert på vitenskapelig forskning, vil trolig være et bedre verktøy til å styre flyge- og hviletid.

Relaterte artikler: