Skip to main content

Årsrapport 2021: Utviklingshelikopteret

Vårt eget legehelikopter, utviklingshelikopteret, brukes til giverfinansiert forskning, utvikling og trening for å løfte luftambulansetjenesten i Norge til nye høyder. Tidligere har vi vært avhengige av tilgang på legehelikoptre som allerede inngår i luftambulansetjenesten for å gjennomføre dette arbeidet. Å ha vårt eget helikopter gir oss større rom for å styrke og videreutvikle tjenesten for pasientene. Så vidt vi vet er utviklings­ helikopteret det eneste legehelikopteret i verden som er dedikert til innsamling av forskningsdata, testing av nye løsninger og operativ trening.

2021 var året hvor utviklingshelikopteret for første gang lettet fra bakken og tok fatt på sine oppgaver i videreutviklingen av akuttmedisin utenfor sykehus, redningsteknikk og flyoperasjoner. Dette året brukte vi helikopteret i utviklingsprosjekt for blant annet legens arbeidsplass i og utenfor helikopteret, punktbasert flyvning, uthenting av pasienter i bratt terreng og testing av redningsbøyen Stormy Life Saver. Vi brukte det også på vår treningsleir for legehelikoptermannskap, Camp Torpomoen.

Selv om forskning, utvikling og trening er viktig, prioriterte vi også å låne ut utviklingshelikopteret til den statlige luftambulansetjenesten. I 2021 fløy utviklingshelikopteret 107 oppdrag fra basene på Lørenskog og i Ålesund når tjenesten manglet riktig type helikopter. Mangelen bunnet i at Norsk Luftambulanse Helikopter i 2020 fikk i oppdrag å starte opp full drift på den nye legehelikopterbasen i Kirkenes tidligere enn planlagt på grunn av pandemien. I samråd med Luftambulansetjenesten Helseforetak (LAT HF) ble det inngått en avtale mellom NLA Helikopter og SNLA om å låne ut utviklingshelikopteret i tilfeller hvor beredskapen ellers ville blitt redusert. Avtalen gjaldt frem til oktober 2021.

Til nye høyder. Vårt utviklingshelikopter brukes til giverfinansiert forskning, utvikling og trening for å løfte luftambulansetjenesten i Norge til nye høyder. F.v.: Daværende kommunikasjonsdirektør Randi Johannessen Buckley, prosjektdirektør Jan Thormodsæter og pilot Geir Arne Mathiesen.

I tillegg til å være et verktøy for Stiftelsen Norsk Luftambulanses prosjekter, bidrar utviklingshelikopteret til å synliggjøre aktuelle problemstillinger og løsninger for luftambulansetjenesten. I 2021 var det ikke bare med i innslag i Stiftelsen Norsk Luftambulanses egne kanaler, det vekket også oppmerksomhet i eksterne medier: Utviklingshelikopteret figurerte dette året blant annet i NRKs dekning av vår uttesting av termisk kikkert og mobilsøk, samt TV2s dekning av systemet vi har utviklet for punktbasert flyvning.

I 2022 skal utviklingshelikopteret jobbe videre med 15 prosjekter, deriblant flere medisinske forskningsprosjekter. Det skal også starte med å teste om en heis, som ikke finnes på dagens legehelikoptre, er egnet for tjenesten og om heisen kan bidra til å enklere og raskere nå frem til vanskelig tilgjengelige pasienter.

Relatert: