Skip to main content
Lege og samfunskontakt i SNLA i samtale med Erna Solberg

Årsrapport 2021: Samfunns- og myndighetskontakt

Norge har en god luftambulansetjeneste, men sykdomsbildet i befolkningen endrer seg stadig. Teknologiske og medisinske nyvinninger sørger for at vi kan ta i bruk ny avansert behandling utenfor sykehusene. Dagens luftambulanse­tjeneste bør ikke være standarden for morgendagens, og derfor jobber vi kontinuerlig med å sette debatten om hva som er best for pasienten på dagsordenen.  

Myndighetenes organisering og prioritering av avansert akuttmedisin utenfor sykehus avgjør hvilket tilbud norske pasienter får. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har over 40 års erfaring med utvikling og operativ drift av luftambulansetjenesten. Vi bruker denne faglige tyngden til å fortelle politikere og helsemyndigheter hva vi mener vil være det til det beste for pasientene, samt hva vi ser av utfordringer og muligheter.

Stortinget vedtok at luftambulansetjenesten skulle bli statlig i 1988. Siden da har staten eid tjenesten. Norsk Luftambulanse Helikopter har operert på kontrakt med staten og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bidratt med giverfinansiert forskning og utvikling verdt over 300 millioner kroner i året. Det uformelle offentlig-ideelle samarbeidet har sørget for at Norge har en luftambulansetjeneste i verdensklasse. 

Regionrådet i Nord-Norge snakker med folk langsløypa under Artic Race.
Fortalte om nødappen Hjelp 113. Bjørgun Haugland er tidligere paramedic ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og leder av vårt regionråd i Nord-Norge. Under sykkelrittet Arctic Race of Norway snakket hun med folk langs løypa om viktigheten av å laste ned nødappen Hjelp 113.

Stortingsvalget

Hvordan staten velger å organisere fremtidens luftambulanse har ikke bare stor betydning for de som jobber i tjenesten, det har også stor betydning for de akutt syke og skadde pasientene. Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker å samarbeide tett med staten også i fremtiden. For å løfte frem fordelene med et slikt samarbeid, jobber vi med innspill og høringssvar i relevante prosesser og er i direkte dialog med politikere. 

I 2021 var det stortingsvalg og det var klart at regjeringen i stortingsperioden 2021-25 skulle forberede statlig overtakelse av luftambulansen. Derfor var det av stor betydning at den kommende regjeringen – uavhengig av hvilke partier den ville bestå av – ønsket seg et offentlig-ideelt samarbeid. De partipolitiske landsmøtene i forkant av valget var viktige arenaer for vår samfunnskontakt dette året. Vi kontaktet politikere fra alle partier og fortalte om hvorfor vi mener at luftambulansetjenesten og pasientene er tjent med et offentlig-ideelt samarbeid.

Vi var glade for å se at samtlige partiprogram løftet frem ideell sektor og dens merverdi for det offentlige, og at en offentlig-ideell luftambulansetjeneste ble særlig nevnt i mange av dem. 

Samfunnskontakt i samtale med Erna Solberg
Dialog med politikere. Samfunnskontakt Sten Magne Berglund (til venstre) og sjeflege Stephen Sollid snakker med daværende statsminister Erna Solberg.

Lokalt engasjement og forankring

Vi opplevde i 2021 et sterkt engasjement rundt vårt arbeid, særlig i områder som er avhengige av luftambulansetjenesten for å få rask avansert behandling. I 2021 jobbet vi med å sikre lokal tilstedeværelse og forankring gjennom våre frivillige i regionrådene (mer om regionrådene finner du i kapittelet Om oss).

Dette året møtte regionrådene lokale og regionale politikere for å spre kunnskap om Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid, og hvordan dette bidrar i lokalsamfunnene. Regionrådsmedlemmene var også med oss for å snakke med folk på Arendalsuka og under Arctic Race of Norway. Stiftelsen Norsk luftambulanse stilte med legebil og to ambulanser slik at beredskapen rittet krevde ikke skulle belaste lokale ressurser. 

Relatert: