Skip to main content

Årsrapport 2021: Marked

Våre støttespillere er livreddere. Hvert år gir de flere hundre millioner for at akutt syke og skadde mennesker i vårt langstrakte land skal få en stadig bedre luftambulansetjeneste. Deres støtte fører til konkrete forbedringer som redder liv og helse – ikke bare for dem selv og sine kjære, men for folk de ikke kjenner. Våre støttemedlemmer, -bedrifter og andre givere skaper ikke bare vårt spillerom – deres støtte viser oss at jobben vi gjør er viktig for dem.

Toppfoto: Maria Lindberg

Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid er finansiert av støttemedlemmer, –bedrifter og andre givere. I over 40 år har deres støtte bidratt til å redde liv og helse over hele landet, og det er denne folkedugnaden som sørger for at organisasjonen kan jobbe for bedre og raskere løsninger for pasienten.

Vårt markedsarbeid er givernes kvittering og bevis: Det viser frem hvorfor det er en god idé å støtte vårt arbeid – enten man allerede gjør det eller kunne tenke seg å begynne – og dokumenterer hvordan midlene brukes på best mulig måte.

Samlet inn mer enn forventet

I 2021 forventet vi å samle inn 282,1 millioner til å finansiere formålsarbeidet vårt. Ved årsslutt kunne vi konstatere at våre støttespillere bidro med 289,9 millioner kroner, det vil si 8,8 millioner mer enn hva vi håpet på. Dette bidrar til å sikre formåls­arbeidet fremover og gjør at vi kan få til enda mer enn vi opprinnelig håpet.

Antall støttemedlemmer i vekst

I 2021 valgte 291 000 støttemedlemmer og andre private givere å støtte vårt arbeid. De to siste årene har vi lykkes med å rekruttere flere nye støttemedlemmer enn på lenge. Årsaken til det er at vi har et godt organisert og effektivt vervekorps av feltververe.

Banker på døra. Over 15 000 ble støttemedlemmer etter å i 2021 ha snakket med våre om Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid. Feltvervingen ble gjennomført med strenge smitteverntiltak og av ansatte som Linn Solem. (Foto: Maria Lindberg)

I begynnelsen av 2021 satte pandemien klare begrensninger for deres arbeid med å banke på dører, informere om vårt arbeid og ­spørre om de kunne tenke seg å støtte dette. Etterslepet fra denne perioden ble i stor grad tatt igjen i løpet av sommeren, og ved årsslutt hadde feltververne rekruttert over 15 000 støttemedlemmer. I tillegg rekrutterte vi over 4 000 via blant annet henvendelser per post og i digitale kanaler. De fleste av de nye støttemedlemmene valgte å gi oss månedlige bidrag. Nyrekrutteringen og det at våre støttemedlemmer blir værende har bremset opp de siste årenes synkende ­medlemstall og bidratt til å snu utviklingen.

Landets mest lojale støttemedlemmer?

Opp mot 93 prosent av dem som er støttemedlemmer fortsetter å være det i mange år. Forutsigbarheten de gir oss gjør at vi tør å satse på nye prosjekter som i fremtiden kan sette oss i stand til å nå frem til og hjelpe flere. Det var knyttet en viss usikkerhet til fjorårets budsjett som følge av pandemiens uforutsigbare utvikling, men våre støttemedlemmer bidro med 6,7 millioner mer enn budsjettet på totalt 202,3 millioner.

Ekstra bidrag fra privatpersoner

Vi har i flere år hatt kampanjer hvor vi spør faste støttemedlemmer og andre givere om de kan tenke seg å gi et ekstra bidrag. I 2021 fikk vi 16 000 ekstra gavebidrag fra støttemedlemmer og 6 000 bidrag fra folk som ikke er faste støttemedlemmer. Dette utgjorde totalt 4,9 millioner kroner.

Støttebedrifter. Siden starten i 2015 har Fileks AS vokst hvert eneste år. Det har også støtten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Bedriften fra Stranda er en liten bedrift som tar stort samfunnsansvar. De driver med retur av klær, tekstiler og sko over hele Vestlandet.

Fra kampanjer hvor vi ba om et ekstra bidrag i bytte mot et takkeprodukt, fikk vi inn totalt 25,1 millioner kroner. Beløpet fordelte seg på 16 000 førstehjelpspakker, 7 000 modellhelikoptre og hele 28 000 kalendere. 

Økende bidrag fra støttebedrifter

Vi har mange støttebedrifter som har vært med oss i mange år.  I 2021 valgte 4 300 små og store bedrifter å støtte vårt arbeid. Det er 300 flere enn året før. 

Dette året spurte vi dem om de kunne tenke seg å øke beløpet de støtter med, noe de aller fleste var positive til. Noen velger i tillegg å gi oss ekstra bidrag på toppen av sine faste støttebeløp. I 2021 gav støtte­bedriftene oss til sammen 14,5 millioner kroner. 

Andre høydepunkter i 2021

I 2021 gjennomførte vi i likhet med tidligere år en informasjonskampanje, Akuttaksjonen, rundt påsketider for å øke folks bevissthet rundt hvor viktig det er å ringe 113 tidlig ved akutt skade og sykdom: Den fikk stor oppmerksomhet i mediene og nådde bredt ut også i våre egne kanaler. I løpet av 2021 passerte vi to millioner nedlastninger av vår nødapp Hjelp-113 totalt sett fra den ble lansert.

Akutt-ABC er en digital opplæringsplattform hvor vanlige folk kan lære livreddende førstehjelp. Her får man inn innsikt i temaer som varsling, bevisstløshet, hjerne- og hjerteproblemer og trafikkulykker. I 2021 fullførte 4 500 personer alle temaene i opplæringen. Det er en klar oppgang fra året før, da 3 275 personer gjorde det samme. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har som mål å være på topp fem-listen i IPSOS’ omdømmeundersøkelse i kategorien ideelle- og interesseorganisasjoner innen 2022. I 2021 rykket vi opp fra femte til fjerdeplass i denne kategorien. 

Relatert: