Skip to main content
Pilot blir intervjuet og filmet med helikopter bak seg

Årsrapport 2021: Kommunikasjon

Støtte og gjennomslagskraft er avgjørende for at vi kan fortsette å bidra i utviklingen av luftambulansetjenesten i Norge. For oss i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er ikke god pressedekning og mange Facebook-følgere et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de strategiske målene vi setter oss: Vår kommunikasjon setter akuttmedisinske problemstillinger på dagsorden på vegne av syke og skadde. Vi forteller historiene om hvordan liv og helse reddes for å bygge den kunnskapen, bevisstheten og det engasjementet som er nødvendig i befolkningen for å redde enda flere. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid finansieres av innsamlede midler, og det forplikter. Som en kvittering til dem som støtter oss, må vi fortelle hva vi bruker pengene på, hvilken forskjell det gjør og hva organisasjonen står for.

Derfor jobber vi med å være godt synlige i media og sosiale medier, på nettsiden vår og gjennom vårt magasin Akuttmagasinet. Der forteller vi blant annet om organisasjonens tette samarbeid med helsevesenet, våre forsknings- og utviklingsprosjekter, hvordan disse bidrar til å gjøre en forskjell for liv og helse i Norge og om enkeltmennesker de har gjort en forskjell for. Slik bygger vi kunnskap og engasjement som er avgjørende for å kunne fortsette vårt livreddende arbeid.

Det er derfor gledelig at befolkningen ser på oss som troverdig og tillitsvekkende. I 2021 kom Stiftelsen Norsk Luftambulanse på fjerdeplass i IPSOS’ omdømmeundersøkelse i kategorien ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner. Det er en plass opp fra året før. Dersom man ser på ideelle organisasjoner isolert, ligger vi på andre plass. 

Pressedekning

Mediebildet var også i 2021 preget av pandemien. Dette året ble Stiftelsen Norsk Luftambulanse og datterselskapet Norsk Luftambulanse Helikopter omtalt i til sammen 994 redaksjonelle oppslag. Det er en nedgang fra 2020, samtidig som andelen positive oppslag økte.

Dag Otto Lauritzen blir filmet under Artic Race of Norway

Trygghet på sykkeltur. Under sykkelrittet Arctic Race of Norway oppfordret Dag Otto Lauritzen alle syklister til å laste ned nødappen Hjelp 113 før de legger ut på landeveien eller suser ut i naturen.

Blant prosjektene som vekket stor interesse og fikk mye pressedekning, var videoløsningen vi har utviklet. Videoløsningen muliggjør visuell kontakt mellom pasienter og pårørende på skadestedet, nødsentralen og behandlere. Den ble dette året tatt i bruk av enda flere legevakt- og nødsentraler rundt om i landet. Våre flytekniske systemer, som gjør at legehelikoptertjenesten og andre helikoptertjenester kan fly tryggere i dårlig vær, fikk også mye oppmerksomhet.  

Nettsider og sosiale medier

I 2021 fortsatte vi vår sterke satsing på egne nettsider og sosiale medier. Der deler vi engasjerende poster, artikler og videoer fra akuttmedisinsk forskning og utvikling, samt temaer som ruster befolkningen til å håndtere ulike akuttsituasjoner på en god måte. 

Dette året hadde vi 708 276 besøkende på våre nettsider. I siste kvartal lanserte vi vår nye nettside. Den har et forbedret brukergrensesnitt og skal gjøre det enklere for besøkende å navigere seg gjennom innholdet vi deler. 

Rolf Magnus W. Sæther filmer samtalen mellom lege og Erna Solberg

Det Erna sa. Rolf Magnus W. Sæther videreformidler samtalen med tidligere statsminister Erna Solberg om hvordan den akuttmedisinske beredskapen i Norge bør være.

Ved utgangen av 2021 hadde vi 190 535 følgere på Facebook. Det som engasjerte mest i sosiale medier dette året var våre egenproduserte videoer fra blant annet vår treningsleir for legehelikoptermannskap. I tillegg var det pasienthistorier og tips og råd om blant annet akutt førstehjelp som engasjerte.

Akuttmagasinet

I 2021 ga vi ut fem utgaver av vårt medlemsblad, som i løpet av året ble omdøpt fra Magasinet til Akuttmagasinet. Det synes vi er et navn som bedre speiler formålet Stiftelsen Norsk Luftambulanse har og jobben vi gjør. Hver av de fem utgavene kom ut i et opplag på 330 000 , og blad nummer to var også i år dedikert til Akuttaksjonen – vår aksjon som skal få enda flere til å varsle 113 når det haster.

I Akuttmagasinet kan leserne fordype seg i saker om forskning og utvikling som gjør luftambulansetjenesten enda bedre og lese engasjerende historier om dem som har blitt rammet av akutt sykdom eller skade. Her finnes også nyttige råd og tips som gir leserne enda mer kunnskap om hva de må gjøre dersom uhell eller sykdom rammer. 

Relatert: