Skip to main content
Rød blomst foran grå bakgrunn

Råd om testament

Mange har spørsmål rundt det å skrive et testament. Vi har snakket med advokat, Erling Høyte, som har flere års erfaring med nettopp dette. Han kommer med råd om når du bør sette opp et testament, hvordan du går frem og hva du bør huske på.

Hvorfor bør man sette opp et testament?

Å skrive et testament er den eneste måten vi personer kan styre hvordan det vi etterlater oss skal fordeles. Om du ønsker å ha kontroll på hvordan midlene disponeres etter at du dør må du ha et testament. Om du ikke har det vil det følge arvelovens bestemmelser, og ofte ønsker man en annen arvefordeling enn det loven tilsier.

Det er jo også etter hvert blitt ulike familieforhold i de mange norske hjem. Det gjør at flere bør tenke gjennom hvordan arven vil kunne bli fordelt om et testament ikke benyttes.

I tillegg er det jo slik at for eksempel ideelle organisasjoner ikke er arveberettiget etter arvelovene. Så ønsker du at en organisasjon skal arve, så må du gjør det i et testament.

Når bør man skrive et testament?

Det er normalt ikke noe man gjør som 22-åring for eksempel. Jeg mener at når tanken melder seg hos den enkelte, som vil skje i forskjellige stadier i livet, bør man skrive ned det man ønsker.

En annen faktor er at det kan være lurt å skrive et testament før du blir for gammel og man ikke har testasjonsevne (testasjonsevne: Alle som er fylt 18 år og som er i stand til å forstå og vurdere innholdet i testamentet vil ha testasjonsevne) i behold. Eller så kan jo ulykker skje slik at man faller ifra før du har fått muligheten til å lage et testament. Alle er forskjellige, men livssituasjonen er ofte det som utløser tanken på å skrive et testament.

Noen får problemer med testamentet for man gjør det for sent. Det kan være seg at familien bestrider at du var det ved dine fulle fem, som jeg har sett skje. Andre har kun snakket om hvordan det skal fordeles, men ikke laget et testament. Det er viktig å huske at et testament ikke er noe som kan gjøres muntlig, og det kan være med å lage problemer fordi man har skapt forventninger hos noen.

Har du noen formening om hva som er viktig å få med i et testament?

Det viktigste med hele testamentet er at innholdet gir et klart uttrykk for hva du ønsker. Det må formuleres tydelig slik at det ikke finnes tvetydigheter i det hele tatt.

Det finnes mange eksempler på at arvinger er uenige om hva som egentlig står i testamentet, som er veldig unødvendig.

Vil du si det er tidkrevende og mye arbeid å sette opp et testament?

Det avhenger av familiestrukturen du har, og hvor detaljert du ønsker testamentet. Du kan jo fint skrive et testament på én linje om du ønsker det.

Et vanlig testament i forhold til hva vi har av midler er verken dyrt eller arbeidskrevende. Jeg vil tro at for mange handler det heller om dørstokkmila. Det er gjort ganske raskt om det ikke er kompliserte familieforhold eller en detaljert fordeling av verdier som er ønskelig.

Hva annet bør vi tenke på angående testament?

Jeg synes det er viktig å nevne at du ikke har bundet deg opp om du skriver et testament. Det kan redigeres og endres på så mange ganger du ønsker.

Du kan til og med makulere det om du ikke ønsker et testament, og utarbeide et nytt eller la være. Mange kan oppleve en endret livssituasjon eller gjør seg nye vurderinger. Da er det viktig å huske på at du kan endre testamentet ditt slik du ønsker.

Bistand til å sette opp et testament

Stiftelsen Norsk Luftambulanse får jevnlig henvendelser fra personer som ønsker å gi en andel av arven sin til vårt arbeid, og vi tilbyr derfor råd og hjelp til opprettelse av testament. Skulle du ønske å tilgodese Stiftelsen Norsk Luftambulanse med en testamentarisk gave, kan vi tilby kostnadsfri advokatbistand.

Dersom du ønsker hjelp til å sette opp et testament eller har spørsmål om testamentariske gaver, kan du kontakte:

Erling Høyte

Erling Høyte

Advokat og Partner i Advokatene Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad MNA

eh@advd.no

+47 64 90 70 50

Marit Thon Lossius

Marit Thon Lossius

Økonomi- og administrasjonssjef

marit.thon.lossius@norskluftambulanse.no

+47 95 08 86 62