Skip to main content
Helikopter flyr over fjellet

Dette går støtten til

Støtten din nytter! Bidragene går til forskning, utvikling og kompetanseheving som gjør luftambulansetjenesten bedre.

I tett samarbeid med helseforetakene, universitetene og de aller fremste fagmiljøene i verden driver vi forskning og utvikling som gjør det mulig å stille diagnose og starte avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehuset.

Vi utvikler systemer som gjør tjenesten sikrere og raskere, og vi forbedrer varslingssystemer og rutiner. Vi samtrener luftambulansepersonellet og mannskap fra andre nødetater, og øker deres kompetanse. Målet er at alvorlig syke og skadde pasienter skal få best mulig behandling.

Med vårt datterselskap, Norsk Luftambulanse AS som operatør på alle landets legehelikopterbaser har vi en unik mulighet til å se hva som bør bedres og ta i bruk nyvinninger i tjenesten.

Med støtten vi mottar fra alle våre støttemedlemmer har vi realisert store og viktige prosjekter som ikke ville vært mulig ellers. Dette er noen av resultatene vi er mest stolte av.

Lege og redningsmann hjelper svært brannskadet pasient under øvelse, mens pilot tar seg av mildere brannskade på en annen. I bakgrunnen et rødt hus det velter røyk ut av.

Camp Torpomoen

Treningsleiren Camp Torpomoen gir leger, flygere og redningsmenn i luftambulansetjenesten mulighet til å trene utover den treningsaktiviteten som normalt foregår på basene. Å trene uforstyrret og fokusert sammen med et større antall kolleger skal bidra til å styrke samarbeidet i crewet og øke standardiseringen av tjenesten. Dette vil gi høyere kvalitet på luftambulansetjenesten, samt bedre sikkerhet for både pasienter og personell.

Utviklingshelikoptret på landingsplass

Utviklingshelikoptret

Helikopteret er et flyvende laboratorium og brukes som et dedikert verktøy til innovasjon, forskning og utvikling. 

Utviklingshelikoptret skal bidra til å spare livsviktig tid for pasientene når det står om livet. Det er også behov for å videreutvikle og finne nye løsninger for å fly i vær som i dag hindrer helikopteret i å nå pasienten. Heis skal brukes til å teste metoder for effektiv redning av pasienter i vanskelig terreng i krevende, norske forhold.

Appen Hjelp 113 har fått øyne. Nå kan du gi nødsentralene tilgang til kameraet i telefonen din når du ringer gjennom appen. Det kan gi riktig hjelp fortere og spare livsviktig tid.

Videofunksjon i Hjelp 113-appen

Hver dag mottar 113-sentralene i hele Norge dramatiske samtaler. Avgjørelser må tas kjapt. Er det behov for ambulanse? Hva kan innringeren gjøre før ambulansen kommer? Hittil har operatørene måttet ta avgjørelser kun basert på det innringeren forteller.

Med hjelp av din støtte, har stiftelsen utviklet en løsning, i tett samarbeid med 113-sentralene og helsemyndighetene, der 113-operatøren kan styre innringerens mobilkamera, slik at operatøren kan se hva som foregår på skadestedet.

Pilot Jens Fjelnset monterer nok et værkamera

Værkamera

En av de største utfordringene for luftambulansen er noe så naturlig som været. I vårt langstrakte land er det ikke alltid godt flyvær, derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse lenge jobbet med å finne løsninger for å kunne fly i dårlig vær – og vi har fått til mye.

Et av de viktigste prosjektene har vært å plassere værkamerastasjoner på strategiske steder i hele Norge. I juni 2020 plasserte vi ut værkamera nummer 100, og stadig settes nye opp over hele landet.

Støtte til forskning, innovasjon og utdanning

Målet er at våre forskere, i tett samarbeid med universiteter og helseforetak, skal bidra til at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus.
Det vil vi oppnå ved å forske på pasientbehandling, prosedyrer, systemer og medikamenter.

Medisinsk utstyr som ultralydapparater og CT er en selvfølge på sykehus, men det er ikke på sykehuset luftambulansetjenesten hjelper sine pasienter. Vi jobber derfor for utvikling av utstyr som er tilpasset arbeidet på skadested og i helikopteret.

Årlig gjennomfører Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 800 kurs for flere enn 12 000 deltakere. Målet er å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeidsevner hos medisinsk personell og andre nødetater, slik at alle jobber enda bedre og mer effektivt ved akutt skade og sykdom.