Skip to main content
Lysforsterkningsbriller, eller Night Vision Goggles, lar pilotene i norsk luftambulansen se i mørket

Slik blendes flygerne av laser

En laserpeker ser ut som et uskyldig leketøy. Men i helikoptret en kilometer unna kan den tynne strålen lyse opp hele cockpiten, blende flygeren og sette mannskap og pasient i fare. Flygerne i Norsk Luftambulanse AS er glade for at regjeringen nå ønsker å forby sterke laserpekere.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Publisert: 28.05.2014 – Sist oppdatert: 29.11.2021

– Jeg har opplevd det flere ganger. Det verste tilfellet var under et oppdrag på Sørlandet, da vi skulle hente et alvorlig sykt barn og var i ferd med å lande ved et boligfelt i mørket, forteller flyger Geir Arne Mathiesen i Norsk Luftambulanse AS.

fna_140314_00306_web
Flyger Lars Amdal forklarer helseministeren hvordan laserpekere oppleves fra cockpiten. – Det gjør meg enda mer overbevist om at det var riktig å sende et lovforslag ut på høring, sa helseminister Bent Høie da han besøkte luftambulansebasen på Lørenskog.

På bakken sto noen og lyste mot helikoptret med en laserpenn, et leketøy som nå finnes i utallige norske husstander, ofte kjøpt i Syden for en billig penge. For flygeren og mannskapet om bord var dette langt fra uskyldig lek.

– Det var ganske frustrerende, for fokuset ble snudd en helt annen vei. Det er vanskelig å lande i mørket i et tettbebygd område, og oppdraget blir farligere når noen lyser på oss. I stedet for å fokusere kun på landingen, måtte vi konsentrere oss om å ikke se mot lyset, forklarer Mathiesen.

I vår besøkte helseminister Bent Høie luftambulansebasen på Lørenskog for å snakke med flygerne om problemene laserpekerne skaper under pasientoppdrag.

– Norsk Luftambulanse og flygerne her er noen av de som har gitt tydeligst beskjed om at det er behov for å regulere dette, fordi de opplever dette problemet i hverdagen og utsettes for fare i den forbindelse, sa Høie.

Blender flygerne

I lovforslaget han har sendt ut på høring, ønsker Høie å forby laserpekere som er sterkere enn en milliwatt. Statens strålevern har lenge advart barn mot å leke med slike pekere, fordi de kan skade øynene og gjøre folk blinde. For flygerne, som er flere hundre meter unna, er det ikke nødvendigvis øyenskader, men blendingen som utgjør faren: Jo lenger unna man blir truffet av strålen, jo bredere vil lysstrålen være.

Blendingen kan stjele dyrebare minutter fra pasienter i akutte situasjoner.

– Om natta er vi avhengig av spesialbriller som forsterker lyset opp til 3 000 ganger. En laserstråle kan blende oss, og det kan ta opp til 30 minutter før nattsynet er tilbake, sier flyger Lars Magne Amdal, i Norsk Luftambulanse AS.

– I verste fall flyr vi på en hindring, fordi vi har dårlig fokus på det vi skal gjøre. Da kan vi ende med et havari, sier hans kollega Geir Arne Mathiesen.

Heldigvis gikk det bra, den mørke kvelden på Sørlandet. Mathiesen og kollegene hans klarte å lande trygt og fløy det syke barnet til sykehus. Det var ikke tid til å finne ut hvem som satte oppdraget i fare.

Straffes for «lasing»

Men ikke alle laserbrukere slipper like lett unna. Når det har vært tid til det, har flygere i luftambulansetjenesten sporet opp adressen hvor lysstrålen kommer fra og meldt ifra til politiet. I fjor ble en 28 år gammel mann fra Nesodden dømt for uaktsom overtredelse av strålevernloven. Han lyste mot et politihelikopter mens han luftet hunden i hagen.

Med bot og 14 dagers betinget fengsel slapp han likevel billig unna sammenlignet med en amerikaner som nylig ble dømt for tilsvarende ulovligheter i California. Der ser luftfartsmyndighetene så alvorlig på trusselen laserpekerne utgjør, at en 26-åring ble dømt til 14 års fengsel for å ha lyst mot et ambulansehelikopter med grønn laserpeker.

En laserstråle kan blende oss, og det kan ta opp til 30 minutter før nattsynet er tilbake

Flyger Lars Magne Amdal

Strafferammen for det som kalles «lasing» ble nylig utvidet til 20 års fengsel i USA, i følge EMS World Magazine. Norsk politi registrerte i fjor 69 hendelser der piloter ble blendet av laserpekere. Luftfartstilsynet registrerer også laserpeking mot fly, og ble varslet om hele 155 hendelser i 2010, de fleste under innflyging til de store flyplassene.

Regjeringens forslag innebærer et forbud mot å eie, besitte, tilvirke, importere, bruke og selge sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil det tre i kraft til neste år.

Relaterte artikler: