Skip to main content

Slik blir du redningsmann i Norsk Luftambulanse Helikopter

Når Norsk Luftambulanse Helikopter skal ansette nye redningsmenn tas utgangspunkt i Nasjonal standard for redningsmenn fra 2019 (NSR).

Denne, sammen med selskapets kontrakt med Luftambulansetjenesten HF, styrer hva som er kravene til en redningsmann som skal sertifiseres gjennom Nemko. 
 
Standarden sier noe om hvilke formelle krav en må oppfylle for å jobbe som redningsmann i luftambulansetjenesten. Og de aller fleste av disse kravene må på plass før en eventuelt blir invitert til en opptaksuke.

Må ha jobbet i ambulanse

Alle redningsmenn må ha en bachelor i enten sykepleie eller nasjonal paramedic, eventuelt bachelor i prehospitalt arbeid/paramedisin. Det er ingen krav til en videreutdannelse i for eksempel anestesi.

Videre sier NSR at redningsmenn må ha minimum to års relevant prehospital erfaring. Det vil si at en må ha jobbet selvstendig i ambulansetjenesten før en kan starte som redningsmann. Det kreves førerkort for utrykningskjøring. 
Dette betyr at hvis en velger å utdanne seg til anestesisykepleier på bekostning av å jobbe prehospitalt, så holder ikke det til å få jobb som redningsmann. Men det betyr ikke at det er feil å ta anestesiutdanning i tillegg.
 
Videre beskriver NSR hvilke ḱrav kandidatene må ha innen det redningstekniske fagfeltet. Dette gjelder i vann, på fjell, snø/is/skred, TAS (tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid) og ikke minst medisinske ferdigheter. I tillegg beskrives de fysiske minstekravene. 

Gjennom nåløyet

Hvis du er så heldig å komme til en opptaksuke, må du være klar over at kravene som står beskrevet i NSR kun er minimumskrav. I en konkurranse der mindre enn 1 av 10 søkere blir tilbudt jobb, bør en stille godt forberedt.
 
Under en opptaksuke blir kandidatene vurdert ut fra mange ulike egenskaper. I tillegg til ferdigheter innen de ulike fagfeltene, er personlige egenskaper som sosial intelligens, holdninger, stressmestring, orden, integritet, samvittighet og motivasjon egenskaper det ses etter hos fremtidige kandidater. Like viktig er egenskaper i lagarbeid og lederskap.

Eventuelle ledige stillinger finner du her.