Skip to main content

Styrket akuttberedskapen under World Cup Kvitfjell

Bak Aleksander Aamodt Kildes seierspall og Kjetil Jansruds avskjedsfest stod det et rødt legehelikopter, en pilot, en redningsmann og en lege. De var en del av akuttberedskapen World Cup Kvitfjell var pålagt å ha på plass. For å sikre alpinistene god hjelp ved eventuelle hendelser – og at dette ikke skulle gå utover vanlig akuttberedskap i området i vinterferien – stilte Stiftelsen Norsk Luftambulanse opp med sitt utviklingshelikopter og mannskap.

Tekst og foto: Marianne Wennesland

Publisert: 10.03.2022

2022 var andre gang Stiftelsen Norsk Luftambulanse var medisinsk partner for World Cup Kvitfjell.

– På grunn av ulykker i tidligere alpine konkurranser, er World Cup-arrangørene pålagt å ha luftambulanse på stedet, sier Stephen Sollid, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han forklarer at det er to grunner til at organisasjonens ressurser og kompetanse stilles til rådighet:

– Vi ønsker å bidra til at rennet har en lokal beredskap på høyt nivå og at eventuelle hendelser ikke belaster verdifulle lokale ressurser: Kvitfjell ligger i et sentralt østlandsområde med høy aktivitet – især nå i vinterferiesesongen – og den lokale beredskapen trengs der den er.

Kjetil Jansrud kjørte sitt siste utforrenn i Kvitfjell denne helgen. Her med utforvinner Dominik Paris.

Kjetil Jansrud kjørte sitt siste utforrenn i Kvitfjell denne helgen. Her med utforvinner Dominik Paris.

Hva skjedde på Kvitfjell i helgen?

Denne World Cup-helgen tok ikke legehelikopteret oppmerksomheten bort fra idrettsprestasjonene og -gleden: Konkurransene i både utfor og super-g ble gjennomført uten alvorlige skader.

– Heldigvis har det ikke vært et behov for en utrykning denne gangen, men det er likevel viktig at vi var her og hadde vært klare hvis det hadde skjedd noe, sier legehelikopterpilot Trond Arild Nilsen. Hann understreker at arrangøren har gjort en grundig jobb på å sikre akuttberedskapen på rennet og at samarbeidet med dem har vært godt.

«Uten Norsk Luftambulanse, ingen World Cup-renn» er ikke bare en påstand, men en sannhet.

Ole Kristian Kirkerud, leder for World Cup Kvitfjell

Pilot Trond Arild Nilsen, organisasjonsleder for World Cup Kvitfjell Ole Kristian Kirkerud, redningsmann Thomas Nordgaard Dahle og lege Andreas Krüger foran Stiftelsen Norsk Luftambulanses utviklingshelikopter.
Fra venstre: Pilot Trond Arild Nilsen, organisasjonsleder for World Cup Kvitfjell Ole Kristian Kirkerud, redningsmann Thomas Nordgaard Dahle og lege Andreas Krüger.

I likhet med resten av legehelikoptermannskapet på Kvitfjell, jobber Nilsen deltid for Stiftelsen Norsk Luftambulanses eget legehelikopter: Utviklingshelikopter brukes vanligvis til giverfinansiert forskning, utvikling og trening for å løfte luftambulansetjenesten i Norge til nye høyder. Denne jobben fortsatte mannskapet med parallelt med beredskapen de var en del av: Mellom rennene trente de på redningstekniske operasjoner og testet ut utstyr som inngår i stiftelsens utviklingsprosjekter.

Leder for World Cup Kvitfjell, Ole Kristian Kirkerud, syntes det var godt å ha med Stiftelsen Norsk Luftambulanse på laget og fortalte at han var stolt over partnerskapet:

– Å ha en så solid og sterk samarbeidspartner i ryggen er helt avgjørende for gjennomføringen av de årlige World Cup-rennene i utfor og Super-G i Kvitfjell. For oss som arrangør er det viktig å ha den kompetansen som Norsk Luftambulanse besitter. «Uten Norsk Luftambulanse, ingen World Cup-renn» er ikke bare en påstand, men en sannhet, sa han.

Marius Dale Romslo var blant dem som sto på stand for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han benyttet også anledningen til å bli med i et forbipasserende korps hvor han slo et slag for liv og helse.

Marius Dale Romslo var blant dem som sto på stand for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han benyttet også anledningen til å bli med i et forbipasserende korps hvor han slo et slag for liv og helse.

Slo på stortromma for liv og helse

Ettersom Stiftelsen Norsk Luftambulanse er opptatt av å redde liv og helse for pasienter i Norge, benyttet organisasjonen anledningen til å snakke med besøkende på World Cup Kvitfjell om nødappen Hjelp 113. De fikk også hjelp til å laste den ned.

– Vi fikk snakket med folk som var på vei ut og inn av arenaen og oppfordret dem til å installere appen. Mange har den allerede, så Hjelp 113 er tydelig godt utbredt, forteller samfunnskontakt Marius Dale Romslo, en av dem som sto på stand for organisasjonen.

I tillegg møtte vi mange som har støttet Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid lenge. De er stolte over å ha bidratt til å utvikle luftambulansetjenesten i Norge. Det er takket være disse støttemedlemmene at vår organisasjon kan drive med forskning, utvikling og trening, og det var utrolig hyggelig å møte noen av alle dem som gjør vårt arbeid mulig.

Stine Marie Wilmann fortalte besøkende på World Cup Kvitfjell om nødappen Hjelp 113 og hjalp dem med å laste den ned.

Stine Marie Wilmann fortalte besøkende på World Cup Kvitfjell om nødappen Hjelp 113 og hjalp dem med å laste den ned.

Relaterte artikler: