Skip to main content
Satellitt i bane rundt jorda

Slik virker GPS-ruter

Tåke og dårlig sikt er ofte en utfordring når pasienter skal flys helt frem til sykehusdøra. GPS-ruter har blitt et uvurderlig verktøy for pilotene.

Tekst: Erland Kroken / Foto: iStock

Publisert: 15.11.2021 – Sist oppdatert: 19.11.2021


Hvert tiende legehelikopteroppdrag stoppes av dårlig vær eller sikt. Det vil si at rundt 700 potensielt livreddende oppdrag må avblåses. GPS-rutene er et viktig hjelpemiddel for å kunne nå flere av dem som trenger hjelp.

Siden 2006 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansiert over 70 satellittbaserte forhåndsbestemte ruter til sykehus, luftambulansebaser, lokalsamfunn og andre steder. Norsk Luftambulanse AS var først i Europa med å innføre dette for luftambulanse og er fremdeles den eneste tjenesten som benytter instrumentflyging som en integrert del av operasjonen.

Rutene kan sammenliknes med vegnettet i Norge, med innflygingsprosedyrer som er både avkjøringer og mindre veier inntil man står parkert på en helipad. Det lages også avgangsprosedyrer som tar deg ut fra helipaden og ut på veinettet igjen.

Disse rutene gjør at piloten kan fly trygt selv om det er dårlig sikt. De flyr rett og slett etter en forhåndsbestemt rute, egne «punkter» i lufta på en bestemt minstehøyde som tar helikoptret trygt og raskt fem oppe i skyene.

Systemet er ressurskrevende. Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer rutene, som utvikles i samarbeid Norsk Luftambulanse AS, Statens Luftambulansetjeneste HF, luftfartsmyndighetene og helseforetakene.