Skip to main content
Kart

Fikk internasjonal pris for GPS-innflygninger

Publisert: 01.10.2019 – Sist oppdatert: 06.10.2021

Arbeidet for at legehelikopteret skal kunne fly i dårlig vær belønnes med en viktig avtale og en prisutdeling.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse og NLA AS har utarbeidet snart 60 satellittbaserte innflygningsruter til sykehus og lokalsamfunn for at pasienter skal kunne få hjelp av legehelikopter også i dårlig vær.

– For å kunne fly enda lavere mot landingsplassen før man må komme ut av skyene, har vi utviklet og forbedret våre tradisjonelle GPS-innflygingsruter. Takket være dette arbeidet, kan legehelikoptre nå fly «i blinde» helt ned til 60 meter over bakken mange steder, sier flygesjef i NLA AS Lars Erik Bragstad.

Først i Europa

HEDRET PÅ SCENEN: F.v. Thierry Racaud, CEO ESSP SAS (European Satellite Services Provider) sammen med Lars Erik Bragstad og Lars Amdal fra NLA AS (Foto: privat)

Nå høster arbeidet internasjonal anerkjennelse. På den årlige workshopen til EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) i Roma ble NLA AS tirsdag 24. september tildelt en pris for å være første operatør i Europa med en EWA-avtale (EGNOS Working Agreement).

EWA-avtalen forutsetter at Norsk Luftambulanses helikoptre har oppgradert GPS-utstyr for å kunne motta et korreksjonssignal fra de geostasjonære satellittene i EGNOS-systemet, som er nødvendig for å kunne fly lavere i dårlig sikt.

Nylig signerte Norsk Luftambulanse AS en slik avtale med ESSP SAS (European Satellite Services Provider).

– Vi er stolte av å være den første operatøren i Europa som har fått på plass en EWA-avtale, sier Bragstad.

Les også: Banebrytende arbeid for å fly i dårlig vær

Lander overalt

Ved instrumentinnflygninger til norske flyplasser er luftfartsmyndighetene ansvarlig for at signalene er pålitelige. Ambulansehelikoptrenes utfordring er at de har innflygninger til mange andre steder enn flyplassene.

– Det innebar at vi måtte fikse en slik ordning for våre landingsplasser, og slik begynte arbeidet med PinS-innflygingsrutene, og senere oppgradering av disse, ledet av Lars Amdal, sier Bragstad.

På konferansen i «den evige stad» holdt pilot og primus motor for GPS-rutene, Lars Amdal og Lars Erik Bragstad hvert sitt innlegg om arbeidet, med 250 tilhørere i salen.

Solid lagarbeid

Bragstad vil takke Luftfartstilsynet og Avinor som har vært gode støttespillere, ESSP (European Satellite Service Provider), Luftambulansetjenesten HF som ansvarlig for den nasjonale luftambulansetjenesten med høye krav til helikoptre og trening av crew, og ikke minst Stiftelsen Norsk Luftambulanse for finansieringen av denne nye utviklingen.

– Hele vår organisasjon har vist en iver og et pågangsmot som gjør at vi er kapable til å være på høyde med de beste i utlandet, sier Bragstad.