Skip to main content

Oslo brann- og redningsetat blir akutthjelpere

350 ansatte i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) vil gjennomgå den standardiserte opplæringen.

Publisert: 05.09.2018

I om lag 180 kommuner har Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) gitt brannmannskaper opplæring i førstehjelp. I dag ble det klart at Oslo brann- og redningsetat (OBRE) også vil bruke akutthjelperopplæringen.

– Førstehjelp er noe vi må ha bred kunnskap om i alle nødetater. Denne avtalen sikrer lik standard og jeg konstaterer at det er en god opplæringsmodell, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat.

– Dette er en milepæl for akutthjelperopplæringen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, sier fagutvikler Børge Hognestad.

Hvis brannvesenet kommer i kontakt med en skadet eller syk pasient før medisinsk personell, skal akutthjelperopplæringen og utstyret bidra til at de kan hjelpe pasienten.

– Sammen med OBRE skal vi tilby en standardisert akutthjelperopplæring. Brannvesenets opplæringsavdeling organiserer opplæringen med støtte fra oss, sier Hognestad.

Relaterte artikler: