Skip to main content
Mads Rødsand

Mats Rødsand lærer brannmenn å redde flere liv

Mats Rødsand vil lære alle livreddende førstehjelp.

Tekst: Lars Helgerud / Foto: Privat

Min hjertesak

Mats Rødsand fra Sortland har nærmere femten år bak som seg ambulansearbeider og har vært engasjert i Røde Kors. I tillegg er han instruktør for prosjektet Akutthjelperne hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse, hvor brannmannskaper lærer livreddende førstehjelp.

Til nå har han lært bort førstehjelp til nærmere 2000 personer, og brenner for bedre førstehjelpskunnskaper hos befolkningen og brannvesenet.

– Nå kunne jeg holdt et foredrag i halvannen time om hvor viktig førstehjelp er. Frie luftveier kan redde liv, og det er så utrolig viktig at noen tør å gjøre noe. Dette er den første hjelpen den syke eller skadde får, og da står det ofte om livet, forteller Mats engasjert.

Bakgrunnen

Akutthjelpere er brannmenn som har blitt kurset i førstehjelp av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Til sammen er det nå over 4000 akutthjelpere landet over, og stadig kommer flere til. Hver dag rykker brannvesenet ut på medisinske oppdrag, og i snitt er de på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Derfor er det viktig at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter.

Frie luftveier kan redde liv, og det er så utrolig viktig at noen tør å gjøre noe. Dette er den første hjelpen den syke eller skadde får, og da står det ofte om livet.

Mats Rødsand

Mats er en av årsakene til at dette arbeidet går så bra. Han er nemlig en av pådriverne for at enda flere brannfolk skal kurses i førstehjelp.

– Ofte er det lange avstander mellom hver helseressurs. I enkelte situasjoner kan nærmeste ledige ambulanse befinne seg opptil halvannen time unna. Da er det godt at akutthjelpere kan aktiveres for å bistå pasienten frem til ambulanse eller lege kommer frem.

Vi er spredt utover i et utrolig vidstrakt land. Vi bor i fjorder, på øyer, på landet og i byer. Derfor er det utfordrende å bestemme hvor ambulansene skal plasseres.

– Dersom ambulansen er stasjonert et stykke unna eller er opptatt, tar det nødvendigvis litt lengre tid før den er på plass hos pasienten. Da er det utrolig viktig at det finnes gode backup-ordninger. Samtidig som ambulansetjenesten varsles, kan akutthjelpere bli sendt til pasienten og starte behandling.

Begynnelsen

Allerede fra ni-ti-årsalderen drømte Mats om å jobbe i helsevesenet. Selv om han da ikke helt visste hva faget innebar, virket yrket spennende. Hans første møte med ambulansetjenesten var derimot som pasient. En utradisjonell reparasjon av en leketraktor førte til at han fikk en spiker i øyet, og synet forsvant.

– Og det var da jeg kom i kontakt med ambulansetjenesten for første gang. De ga meg smertestillende og fraktet meg så raskt de kunne til Skagen flyplass, der et fly stod på bakken og ventet. Det viste seg at jeg måtte komme meg til Nordlandssykehuset i Bodø for operasjon av øyet. Operasjonen var vellykket og kirurgene berget synet, heldigvis.

Selv om han først skulle bli utdanna snekker, var det ambulansearbeider Mats ville bli, og etter en ukes hospitering på ambulansen på Sortland var veien kort til ambulansefaglinjen i Narvik.

Mads Røsand med familie
Tålmodig familie. Mats takker familien for at han kan bruke noe av fritiden på å lære bort livreddende førstehjelp. F. v. Nicklas (14), Milla (12), kona Hilde og Elida (6).

Drivkraften

At dette er noe Mats virkelig brenner for, vises i kalenderen til trebarnsfaren fra Sortland.

– Jeg synes det er så artig, at jeg ikke klarer å la være. Når jeg finner noe jeg liker godt, klarer jeg ikke stoppe. Jeg bruker mye av tiden min til jobb, både i og utenfor arbeidstid, forteller den engasjerte 34-åringen.

Med full jobb i ambulansetjenesten i Sortland og engasjement som regionkontakt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse med ansvaret for akutthjelpere i hele Nordland fylke og kursing av brannmenn i førstehjelp. Men han er også gift og er familiefar med tre barn. Hvordan rekker han over alt?

– Hadde du intervjuet min kone kunne hun antakeligvis fylt et par sider i dette intervjuet om akkurat det. Det er ikke til å legge skjul på at alt det jeg holder på med går ut over familien. Det er jo en belastning i seg selv at jeg jobber turnus på ambulansen og er borte flere døgn i uka. Så kommer alle reisedøgn i forbindelse med kursaktivitet på toppen av dette. Etter 15 år så jeg kan nok ikke annet å si enn at de hjemme er svært tålmodige og forståelsesfulle, sier Mats Rødsand.

Veien videre

Mats har et stort hjerte for bedre førstehjelp både i ambulansen og ellers i samfunnet. Han vil at vi skal kunne redde enda flere.

– Fremover skal jeg jobbe videre med å gjøre de ansatte i ambulansetjenesten enda bedre på hjerte- og lungeredning. Og så skal jeg være med å utdanne så mange akutthjelpere som mulig. Målet må være at vi kan redde flere enn det vi gjør i dag, avslutter Mats.