Skip to main content
Øvelse med akutthjelpere

Feirer ti år med akutthjelpere

Over hele landet redder lokale brannmannskaper liv. Når de kalles ut, er de hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell i snitt. Derfor har Stiftelsen Norsk Luftambulanse i ti år kurset brannfolk over hele landet i førstehjelp, slik at de kan ta vare på pasienter til ambulansen kommer.

Tekst: Lars Helgerud

Publisert: 15.12.2020

Tenk deg at du er alene og får sterke brystsmerter, og ambulansen er nesten en time unna.

Slik kan det ofte være i et land som Norge hvor avstandene er store.

En slik hendelse fikk ambulansearbeider Thomas Hansen inn på tanken om å kurse lokale brannmannskaper i førstehjelp.

– Det var 50 minutter kjøring til pasienten for oss. I telefonen hørte vi at pasienten var redd, alene og i en veldig fortvilet situasjon, forteller Thomas Hansen, som er paramedic og ansatt ved Universitet i Tromsø som lektor og utdanner nye paramedisinere.

Akutthjelperkurs hos Hadsel brann og redning
Akutthjelperkurs hos Hadsel brann og redning

Thomas tenkte på alle de dyktige folkene som finnes rundt om i distriktet, og da spesielt de lokale brann- og redningsressursene.

– Vi så på muligheten for å kurse disse i førstehjelp, slik at de kunne bistå imens ambulansen var på vei til pasienten. Noen ganger er hjelpen lenger unna enn det vi ønsker, da er det trygt å ha et sikkerhetsnett for lokalbefolkningen, forteller han.

Tilbudet var ikke tenkt som en erstatning for ambulansen, men et supplement til den allerede etablerte helsetjenesten som finnes, og skulle bidra til kjeden som redder liv.

Oppstart i Troms for akutthjelpere

Thomas Hansen kontaktet Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som parallelt hadde planer om å starte opp denne typen beredskap. Basert på erfaringer fra Sverige, startet prosjektet «Mens du venter på ambulansen». Fagforbundet og Gjensidigestiftelsen støttet prosjektet økonomisk.

Det startet med 15 lokale brannkorps i seks kommuner i Troms i 2010. Rundt 150 deltidsansatte brannmannskaper ble kurset i livreddende førstehjelp og satt i beredskap for AMK-sentralen.

På oppdrag hvor det var mer enn 15 minutter ventetid på ambulansen, ble førstehjelperne kalt ut, alltid ved hjertestans – og det viste seg raskt å bli en suksess.

Akutthjelpere: Lokale livreddere

På et tettsted på Senja hadde de lokale brannmannskapene nylig fått førstehjelpsutstyr og opplæring i førstehjelp fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse da en taler på en lokal tilstelning falt om med hjertestans.

– De nyutdannede førstehjelperne som satt i salen visste nøyaktig hva de skulle gjøre. Det ble umiddelbart igangsatt hjerte- og lungeredning og i tillegg ble det hentet en hjertestarter på brannstasjonen. Så gikk alarmen fra AMK-sentralen, men da var jo førstehjelperne allerede godt i gang. Og mannen gikk det bra med, forteller Thomas.

Førstehjelperne ble etter hvert kalt akutthjelpere. Ti år senere, i 2020, er det mer enn 4000 aktive akutthjelpere i landet, fordelt på rundt 300 brannstasjoner.

Akutthjelpere bidrar hver dag til å redde liv.

Tilbakemeldingene fra de lokale brannmannskapene har vært gode. De forteller om en mer givende og spennende hverdag.

– Vi har nå et mannskap som er motivert for oppgavene på en helt annen måte, og det er fordi vi kan ta vare på pasienten mye bedre når vi er ute på oppdrag. Det er en helt annen trygghet hos de ansatte nå, forteller brannmann Rune Benjaminsen ved Senja brannvesen.

Han har flere hendelser friskt i minne hvor han mener at kursingen har vært med på å berge liv, og lagt til rette slik at ambulansen har de beste forutsetningene for å berge pasienten.

Akutthjelperkurs hos Vanylven brann og redning. På bildet til venstre trener Bjørn-Tore Haugen og Espen Warberg på hjertekompresjoner.
Akutthjelperkurs hos Vanylven brann og redning. På bildet til venstre trener Bjørn-Tore Haugen og Espen Warberg på hjertekompresjoner.

Tidlig hjelp er viktig

Generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Hans Morten Lossius er stolt over arbeidet som er lagt ned i prosjektet og at det nå er etablert akutthjelpere over stort sett hele landet.

– Ved en hjertestans for eksempel er det helt avgjørende at man setter i gang med hjerte- og lungeredning så raskt som mulig. Derfor er akutthjelpertilbudet så utrolig viktig. Dette er folk som gir god førstehjelp, som ikke nøler men setter i gang umiddelbart, sier Hans Morten Lossius.

Generalsekretæren ønsker seg en 100 prosent dekning av tilbudet i Norge.

– Akutthjelpere gjør ikke ambulansen, legevakta eller luftambulansen noe mindre viktig, men de legger til rette for utrolig mye bedre arbeidsforhold for disse aktørene, sier Lossius.

Hans Morten Lossius