Skip to main content

Jan Erik Nilsen mottok Marit Ribes minnepris 2022. Her poserer han med diplomet sammen med Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Overlege Jan Erik Nilsen fikk Marit Ribes minnepris 2022

I over 40 år har Jan Erik Nilsen vært med på å redde liv, både på bakken, i lufta og til sjøs.

Tekst: Vibeke Buan / Foto: Kirsti Strømmen Holm

Publisert: 19.12.2022

Marit Ribes minnepris deles ut til personer som har utvist særlig stort engasjement og som har gjort en forskjell innen akuttmedisin og flymedisin.

– Det er med stor ydmykhet jeg tar imot en slik pris. Jeg er i selskap med gode folk som har betydd mye for meg, og jeg vet hva de står for. Det gjør det ekstra ærefullt, sier overlege Jan Erik Nilsen.

Han mottok prisen da han ble takket av ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus. Nilsen har de siste årene vært overlege ved klinikken og daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Jan Erik Nilsen: Fire tiår med akuttmedisin

I over fire tiår har Jan Erik Nilsen arbeidet med akuttmedisin, de fleste av årene prehospitalt. Han har jobbet som anestesilege på sykehus, på ambulansefly og legehelikopter, på Forsvarets redningshelikopter og i bilambulanse. Han har også vært medisinsk direktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og sjeflege i Norsk Luftambulanse, seksjonsoverlege ved Rikshospitalet og sjef for ambulansetjenesten i Oslo.

I 2011 var Nilsen en av flere leger som tok imot og behandlet skadede på Utstranda og Utøya 22. juli. Senere deltok han i arbeidet med Helsedirektoratets rapport om erfaringene fra 22. juli, og i arbeidet med å etablere det som på fagspråket kalles PLIVO – nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold. Nilsen har også hatt oppdrag utenlands, blant annet som leder for norske helseteam i flyktningleirer og ved terrorangrep.

Jobbe sammen

– Gjennom min karriere har jeg hatt et engasjement for hele den akuttmedisinske kjeden. Hvis vi skal løse oppdragene krever det ofte samarbeid med både helse, brann og politi, og med frivillig sektor, redningsgrupper, førstehjelpslag og publikum, Nilsen.

Det er også dette han har jobbet mye med de siste 13 årene, som sjef for NAKOS.

– Vi har bygget opp NAKOS.no til å bli Norges største akuttmedisinske læringsportal. Her er det kurs for personell fra helse, samarbeidsetater og frivillige organisasjoner, sier Nilsen.

– I år er det 52 år siden mitt første førstehjelpskurs i regi av Norsk Folkehjelp. Det har vært mye alvor, men mest av alt har det vært mange flotte folk jeg har fått jobbe sammen med innen akuttmedisin. Det er et miljø med stort engasjement.

Juryen: – En stor ressurs

Marit Ribes minnepris deles ut av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Ribes familie. Det var generalsekretær Hans Morten Lossius som overrakte prisen til Jan Erik Nilsen. Juryen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:

«Jan Erik Nilsen har store deler av sin legekarriere jobbet utenfor sykehus, og har bred erfaring fra alle områder innen akuttmedisin. Han har lang fartstid i luftambulansetjenesten, både på fly, helikopter og ambulanse. Nilsen er en stor ressurs inn mot alle kompetansesentre i faget, har skrevet og bidratt til flere fagartikler og har bidratt i mange store prosjekter knyttet til akuttmedisin og katastrofemedisin.»

Relaterte saker: