Skip to main content
Terje Strand på scenen med diplom og blomster

Terje Strand fikk Marit Ribes minnepris

I 30 år har Strand vært med på å redde liv i lufta, som luftambulanselege, overlege og klinikksjef.

Publisert: 11.11.2021 – Sist oppdatert: 05.05.2022

Tekst: Vibeke Buan
Foto: Tor Aage Hansen

– Det er en ære å få prisen, og det er en anerkjennelse for arbeidet jeg og mange andre med meg har gjort for luftambulansetjenesten, sier Strand etter å ha mottatt prisen. Utdelingen fant sted under konferansen Ambulanseforum på Gardermoen onsdag.

I 30 år har Terje Strand vært med på å redde liv i lufta, blant annet som anestesilege og luftambulanselege, avdelingsoverlege og sist som sjef for Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.

I fjor ønsket 64-åringen å konsentrere seg fullt om å jobbe med pasienter igjen, og gikk derfor tilbake til en vanlig overlegestilling ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus, kombinert med overlegejobb i anestesi ved Rikshospitalet.

– Fantastisk at vi sammen har bygget opp dette miljøet

– Jeg hadde min første vakt på luftambulansebasen Dombås i pinsen i 1987, sier Strand. Siden har han også jobbet på basene i Ål og Arendal. Men det er på Lørenskog-basen han har arbeidet som luftambulanselege mesteparten av disse årene.

– Jeg har vært med på mange spesielle oppdrag. Utover det så er det jo det fantastiske gode samarbeidet og utviklingen av akutt- og transportmedisin utenfor sykehus som jeg har vært med på som jeg vil huske best. Jeg har jobbet sammen med kolleger i det offentlige helsevesenet, hos luftambulanseoperatørene på helikopter og ambulansefly, og i Forsvaret. Fra Avdeling for akuttmedisin ble opprettet ved Sentralsykehuset i Akershus i 1998 har det vært en enorm utvikling, både medisinskfaglig og i antall oppdrag – fra vi startet med et helikopter og en legebil og til det luftambulanseavdelingen er i dag. Luftambulanseavdelingen har i tillegg arrangert kurs for leger og sykepleiere som arbeider prehospitalt. Nå har vi også, blant annet takket være Stiftelsen Norsk Luftambulanse, kunnet bygge opp et forskningsmiljø innenfor denne delen av akuttmedisinen. Og det er et viktig bidrag til at luftambulansetjenesten fortsatt vil være en spydspiss innen norsk akuttmedisin, sier Strand.

– Det er fantastisk å ha fått lov til å være med på dette, og at vi sammen har fått til å bygge opp dette miljøet. Æren for prisen skal deles med mange dedikerte personer!

Juryleder Ann Kristin M. Wiik fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse deler ut prisen til Terje Strand.

Juryen: – En nestor i prehospital medisin

Marit Ribes minnepris deles ut til personer som har utvist særlig stort engasjement og som har gjort en forskjell innen akuttmedisin og flymedisin.

«Terje Strand er en nestor innen prehospital avansert medisin, med stor innflytelse og mye kompetanse. Han har utført og utfører høykvalitetsarbeid både innen klinikk og system. Strand har stått for et kontinuerlig forbedringsarbeid i luftambulansetjenesten, uten tanke på egen vinning. Og han har gjennom sin rolle som leder bidratt til å løfte det faglige nivået på luftambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus, som har gitt ringvirkninger i hele landet», skriver juryen i sin begrunnelse for pristildelingen.

Dette er Marit Ribes minnepris

Terje Strand er den andre som får Marit Ribes minnepris. Den aller første prisen ble tildelt flysykepleier Bjørn Bjerkan i fjor.

Flysykepleier Marit Ribe omkom 14. november 1989 i en flystyrt i Troms, på vei for å hente et livstruende sykt barn. Minnet om Ribe lever nå videre gjennom en årlig minnepris.

Minnefondet ble etablert 9. juni 1992, med stor innsats fra Ribes foreldre, broren Harald Ribe, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og enkemannen Øystein Bø. Ønsket var å bringe Marit Ribes store engasjement og entusiasme for faget videre. I 2017 ble fondet etter avtale med familien slått sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Marit Ribes minnepris er på 25.000 kroner, og skal deles ut årlig for stor innsats innen flymedisin og akuttmedisin.