Skip to main content
En hjertestarter

Meld inn hjertestarteren

Har du en hjertestarter som nesten ingen vet om? Da bør du melde fra til Hjertestarterregisteret på 113.no.

Tekst og video: Rolf Magnus W. Sæther

Publisert: 04.07.2019 – Sist oppdatert: 18.08.2022

– Når et hjerte stopper, teller hvert minutt og sekund for å sette i gang livredning. Derfor må det være enkelt å finne ut hvor nærmeste hjertestarter befinner seg, sier fagutvikler Anette Baar i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I dag finnes mer enn 10 000 privateide hjertestartere i det offentlige Hjertestarterregisteret som benyttes av alle 113-sentralene i Norge. 8400 av disse hjertestarterne vises for 113-sentralene, i appen Hjelp113 fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse og på www.113.no, Norges nye nasjonale nettside om førstehjelp.

For at registeret skal være mest mulig komplett, må hjertestarterne registreres av den enkelte eier. Opplysningene skal følges opp minimum hver sjette måned for å være sikker på at den er på plass og er operativ.

Vil rette feil

– Det tar kun fem minutter å registrere hjertestarteren og da kan den hjelpe flere i ditt nærområde, dersom noen får plutselig, uventet hjertestans, sier Siw Lilly Osmundsen, som er seniorrådgiver og leder for Hjertestarterregisteret.

Stikkprøver viser imidlertid at det er en del feil og mangler i dataene som er tilgjengeliggjort på 113.no. Det ønsker Osmundsen å rette på.

– Selv om vi kvalitetssikrer opplysningene kontinuerlig, er vi svært avhengig av at den ansvarlige kontaktpersonen registrerer riktig og nøyaktig.  Dersom du oppdager feil i en registrering, kontakt bedriften og gjør dem oppmerksom på at noe ikke stemmer, eller kontakt oss med rettelser, sier Osmundsen.

Ikke alle registrerte hjertestartere vises på det offentlige kartet. Det skyldes blant annet at man kan velge at hjertestarteren ikke skal vises offentlig, bare for nødetatene.

– ­Vi oppfordrer alle til å gjøre sin hjertestarter mest mulig tilgjengelig, den er en falsk trygghet om den er innelåst, sier Osmundsen.

Noen glemmer også å oppdatere opplysningene hver sjette måned. Da risikerer man at hjertestarteren fjernes fra kartet fordi den må settes som ikke aktiv.

– Det er viktig å sjekke at hjertestarteren har fullt batteri og at elektrodene ikke har gått ut på dato når man registrerer, sier Osmundsen.

Hjertestarterregisteret har bare vært tilgjengelig i to år og er fortsatt ukjent for mange. Ansvarlig for drift er NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin), som er en del av Oslo Universitetssykehus.

Du kan redde liv

Hvert år rammes over 12 000 personer i Norge av hjerneslag, 12 000 får hjerteinfarkt og 3 500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus.

Norske helsemyndigheter anslår at bare blant de som får hjertestans kan minst 200 liv til reddes årlig hvis disse gis riktig livreddende førstehjelp fra personer som befinner seg i nærheten.

I de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer, utgjør innsats fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten ofte forskjellen på liv og død.

Dersom man kommer ut for en person med mulig hjertestans, er det viktig å tilkalle hjelp, ringe 113 og starte hjerte- og lungeredning.

– Er man flere, kan én person kan løpe og finne hjertestarter, mens en annen gjør hjerte- og lungeredning, sier Anette Baar i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Man bør fortsette å gjøre førstehjelp helt til ambulansen kommer.

– Å bruke hjertestarter er ikke vanskelig. Den forklarer hva man skal gjøre underveis, så alle kan klare det. Her kan du være med å redde liv, sier Baar.

Registrer hjertestarteren her: www.113.no

Relaterte artikler: