Skip to main content

Testing av redningsteknisk utstyr

Redningsmennene i luftambulansetjenesten har en utfordrende arbeidshverdag som krever det beste tilgjengelige utstyret for å løse ulike oppdrag.

Alle foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Publisert: 16.07.2015 – Sist oppdatert: 13.01.2022

Ikke alle utviklings- og innovasjonsprosjekter må være like avanserte. Utviklingen av utstyr, metoder og kunnskap går raskt, og dette prosjektet skal bidra til å fange opp relevante utviklingstrekk, og eventuelt implementere prosedyrer og utstyr i tjenesten som vil bidra til en enklere og tryggere jobbhverdag og bedre pasientbehandling.

Redningsteknisk utstyr er ikke nødvendigvis skreddersydd for luftambulansetjenesten. Det finnes alltid rom for forbedringer, men ikke alle utstyrsleverandører har kapasitet til selv å kartlegge de spesielle behovene i luftambulansen. Eksempler på pågående prosjekter er utprøving av tørrdrakter, tilpasning av utstyrsbagger og nyutvikling av vakuummadrass.

Mellom testing av hver tørr drakt måtte deltakerne evaluere drakten de nettopp hadde prøvd ut. Det ble gjort nettbasert på mobilen. Her er prosjektansvarlige Arne Sveinhaug (t.v) og Ola Haug.
Mellom testing av hver tørr drakt måtte deltakerne evaluere drakten de nettopp hadde prøvd ut. Det ble gjort nettbasert på mobilen. Her er prosjektansvarlige Arne Sveinhaug (t.v) og Ola Haug.

Og den eneste måten å finne ut hva som fungerer best, er å teste det. I midten av august 2014 samlet derfor en rekke redningsmenn seg i Vingnesvika på Lillehammer for å teste tørrdrakter, som er et viktig redskap når de må utføre krevende redningsoppdrag i vann.

– Til syvende og sist vil en god tørrdrakt kunne komme pasienten til gode ved at vi sparer tid, forklarer redningsmann Arne Sveinhaug, som sammen med kollega Ola Haug leder dette redningstekniske utviklingsprosjektet, finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

For å teste draktene måtte testdeltakerne hoppe fra lift, svømme 150 meter med ABC-utstyr, fridykke ned til fire meter, fire seg opp og ned med tau til vannet og ta en liten joggetur. Svarene testdeltakerne ga, var med på å danne grunnlaget for valg av nye tørrdrakter til alle redningsmennene i selskapet.

Relatert: