Skip to main content
Portrett av June Sevaldesen

Hjerneslag kan ramme i alle aldre

Hver dag får over 30 personer hjerneslag i Norge. Risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen, men kan også ramme yngre.

Hilde Magelssen (52), Remi Drageset (51), June Sevaldsen (25) og Ruben Drengsrud Dahl (29) har opplevd å få hjerneslag. Ruben og Remi opplevde å få de klassiske symptomene som nedsatt kraft i den ene halvdelen av kroppen, talevansker og ansiktsskjevhet, mens June og Hilde hadde symptomer som synsforstyrrelser, hodepine og svimmelhet.

Nå viser forskning at tre av ti hjerneslagrammede ikke får de klassiske symptomene.
Ofte er dette kvinner. Hjerneslag: Kvinner kan ha andre symptomer enn menn

Les Remi, June, Ruben og Hilde sine historier her:

Portrett av Ruben Drengsrud Dahl

Gikk 4,5 timer fra symptomene startet til Ruben ringte helsepersonell

De klassiske symptomene var der, men likevel forsto ikke Ruben Drengsrud Dahl (29) hva han opplevde.  

Portrett av Hilde Magelssen

Tok flere dager før hjerneslaget ble oppdaget

Da Hilde Magelssen fikk hjerneslag i 2015 var det ingen som forsto hva som var galt. Det skulle ta fire dager fra hun fikk symptomer til hjerneslaget ble oppdaget.

Portrett av Remi Drageset

Måtte starte på nytt som 43-åring 

Remi Drageset (51) fikk to hjerneslag innen en måned. – Jeg ble helt satt ut og var i sjokk over at dette kunne skje meg.  

Portrett av June Sevaldesen

Fikk massiv hjerneblødning som 23-åring

For to år siden startet det som skulle endre livet til June Sevaldsen (25) for alltid. I stedet for en hverdag bestående av studier, jobb og venner må June bruke dagene sine til å hvile hjernen.

Tre viktige verktøy for å redde hjernen

Henriette Solberg holder en blodprøve

Kan blodet avsløre hjerneslag?

Blodet vårt er fullt av biomarkører; stoffer som kan fortelle legene hva som foregår i kroppen. Det kan for eksempel være proteiner som endrer karakter når noe er galt. De små stoffene brukes allerede til å diagnostisere hjerteinfarkt, kreft og andre sykdommer.

Nå forsker Henriette Solberg Jæger på om de kan brukes til å påvise hjerneslag. I doktorgradsarbeidet leter hun i blodprøver fra slagpasienter etter svar. Hun håper å komme et skritt nærmere å erstatte CT-maskinen med et stikk i fingeren.

Mona Guterud viser frem estroke-appen

Kompetanse hos de som skal hjelpe

For å gi slagbehandling må vi først stille riktig diagnose – og ambulansepersonell er ofte de første som møter pasienter som kan ha hjerneslag.

Les om arbeidet med et utdanningsprogram og en mobilapp som gjør det mulig for ambulansepersonell å gjøre den samme grundige undersøkelsen som slaglegene inne på sykehuset. Det bidrar til at flere slagpasienter fanges opp.

Karianne ser på CT'en

CT inn i lege­helikopteret

I slagambulanseprosjektet viste stiftelsens forskere at vi kan flytte avansert diagnostikk av hjerneslag med en CT-maskin ut i en ambulanse: Det er effektivt og trygt, det sparer tid for pasientene, og vi får behandlet flere.

Nå jobber vi for at det skal bli mulig å flytte CT-skanneren inn i legehelikopteret. Dette har aldri vært gjort tidligere. Målet er at hele den norske befolkningen skal få det samme behandlingstilbudet, uavhengig av hvor langt unna sykehuset de bor.