Stiftelsen Norsk luftambulanse

Frivillighet

Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere og støttemedlemmer til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil.

Hva gjør regionrådene?

Regionrådene er rådgivende organ for arbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er høringsinstans når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene følger vedtatt møtekalender og årshjul.

Regionrådene bidrar til å avdekke akuttmedisinske behov, deltar i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid. Rådene behandler og innstiller lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett.

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslår aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Retningslinjer for regionene

Relaterte artikler