Stiftelsen Norsk luftambulanse

Frivillighet

Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil.

Hva gjør regionrådene?

Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene skal følge vedtatt møtekalender og årshjul.

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon.

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA.

Regionrådene skal behandle og innstille lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett.

Relaterte artikler