Skip to main content

Hjerneslag, biomarkører og traumeskader

Kristi Grønvold Bache er seniorforsker og forskningsleder for slagambulansen. Hun leder også vår forskningsklynge i Oslo, og er styremedlem i stiftelsen og i det internasjonale slagforskningsnettverket PRESTO.

Kristi Grønvold Bache

Kristi Grønvold Bache

Seniorforsker

kristi.bache@norskluftambulanse.no

I forskningsklyngen i Oslo forsker fagfolk fra ulike felt på hjerneslag, biomarkører og skadevirkninger etter traumeskader. Et av de store prosjektene er slagambulansen, som er et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus. Den spesialbygde ambulansen er, ulikt andre ambulanser, utstyrt med en CT-maskin. I første del av prosjektet fant forskerne ut at et spesialtrent team med en anestesilege, en sykepleier og en ambulansearbeider trygt kan gjøre det som til nå har vært forbeholdt sykehusleger: Å tolke CT-bilder for å avgjøre om et hjerneslag skyldes blødning eller blodpropp. Dette er viktig å fastslå raskt fordi blødning og propp skal ha ulik behandling. Og siden disse to sykdommene bare kan skilles med et CT-bilde må pasientene i dag til sykehus for å få diagnose og behandling. Nå er del to av forskningsprosjektet snart ferdig, og her ser forskerne på om det er mulig å gi akuttbehandling i slagambulansen og hvor mye tid vi kan spare.

I tillegg til å lede dette arbeidet er Kristi Grønvold Bache forsker ved Institutt for Medisinske Basalfag, Universitetet i Oslo. Hun er også sjefredaktør i tidsskriftet Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Tidsskriftet har også egen Twitter-profil.

Kristi Grønvold Bache har en svært bred forskningsbakgrunn. Som stipendiat arbeidet hun med kreftforskning ved Radiumhospitalet, etterfulgt av fire år som postdoktor ved University of California, San Diego, der hun jobbet med forskning innen nevrovitenskap. I Stiftelsen Norsk Luftambulanse har Bache jobbet med prosjekter inne blant annet hjerneslag og traumeskader. Hennes forskningsinteresser spenner fra vitenskapelig metode, rammeverk og prosess rundt gjennomføring av store forskningsprosjekter, og ned til kartlegging av molekylære mekanismer som kan justeres for å gi bedre utfall for pasienten etter alvorlig sykdom og traume. I tillegg til ResearchGate, finner du publikasjonene hennes både i CRISTIN og PubMed.

I dag er Bache hovedveileder for flere av stipendiatene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse: Karianne Larsen forsker på akuttbehandling av hjerneslag i slagambulansen. Henriette Solberg Jæger undersøker om biomarkører kan brukes til å påvise hjerneslag, og om slaget skyldes blødning eller blodpropp. Lars Jacobsen forsker på om vi kan stille hjerteinfarktdiagnosen allerede i ambulansen ved å bruke ultralyd og blodprøver, slik at vi kan sende pasientene raskere til riktig behandling på sykehus. I tillegg er Bache biveileder for stipendiatene Mona Guterud og Ingrid Nygren Rognes, som forsker på henholdsvis hjerneslag og kroppens respons etter store skader.

Kristi Grønvold Bache er styremedlem i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hun sitter også i styret for det internasjonale slagforskningsnettverket Prehospital Stroke Treatment Organization, PRESTO. Organisasjonens mål er blant annet å bidra til bedre slagbehandling gjennom å fremme og forske på prehospital behandling i slagambulanser, på fagspråket MSUer – Mobil Stroke Units.

Bache disputerte for doktorgraden i 2005, med avhandlingen The function of ubiquitin-binding protein complexes in endocytic downregulation of growth factor receptors. I 2006 mottok hun HM Kongens gullmedalje for unge forskere for doktorgradsarbeidet.