Skip to main content

Bruk av luftambulanse ved store ulykker

Hvordan kan redningsarbeidet ved store ulykker organiseres best mulig? Store ulykker overbelaster kapasiteten i distriktenes nødetater, og det må alltid bes om hjelp fra nabodistriktene. Stipendiat Anne Siri Johnsen ser på hvordan vi kan optimalisere luftambulansetjenestens rolle under slike ulykker.

Forsker Anne Siri Johnsen i grønn legefrakk på operasjonssal
Anne Siri Johnsen

Store ulykker

Anne Siri Johnsen

anne.siri.johnsen@norskluftambulanse.no

Periode
Pågående
Hovedveileder
Marius Rehn
Medveiledere
Stephen Sollid

Følg Anne Siri:

ResearchGateCristin

Hva forsker du på?

Jeg forsker på luftambulansetjenestens rolle i store ulykker. Hva som er en stor ulykke vil variere ut i fra hvor i landet man er og hvilke ressurser som er til rådighet. Felles er at de overvelder kapasiteten i distriktet og man må be om hjelp fra nabodistrikter.

Hvordan vil du finne ut av det?

Først samler jeg det som er publisert på området i dag i en systematisk oversiktsartikkel. Ved å gjennomgå flere tusen artikkeloverskrifter og noen færre sammendrag står jeg igjen med 40-50 artikler som beskriver respons i tidligere store ulykker. Deretter gjennomfører jeg en nasjonal spørreundersøkelse rundt luftambulansepersonells erfaringer fra store ulykker for å se hvilken kompetanse som eksisterer i dag. Utifra resultatene på disse to artiklene vil jeg se om jeg via gjennomførbarhetsstudier kan se på deler av kjeden for å prøve å forbedre respons.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig å finne ut hvilke erfaringer man har med redningsarbeid ved store ulykker i dag for å lære av disse og få bedre systemer for respons i fremtiden.

Felles for store ulykker er at de overvelder kapasiteten i distriktet og man må be om hjelp fra nabodistrikter.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Store ulykker er ofte uoversiktlige og påvirker mange mennesker på ulike måter. De vil fortsette å utfordre prehospitale tjenester. Helikoptertjenesten er en viktig del av responsen, men rollen er uklar. Gjennom min forskning håper jeg å kartlegge dette slik at fremtidige pasienter får best mulig behandlig.

Relaterte saker: