Skip to main content
Skredøvelse på fjellet på Ål i forbindelse med Camp Torpomoen. (Foto: Thomas T. Kleiven)

Dette gjør du dersom noen blir tatt av et snøskred

Skulle turkameraten din bli begravd i et snøskred, er det viktig å handle riktig. Her er rådene som kan berge livet til den skredtatte.

Publisert: 23.02.2021 – Sist oppdatert: 07.03.2024

Første bud er å unngå å bli tatt av snøskred. Har du planer om å dra på topptur, bør du sjekke skredvarslingen på varsom.no og få med deg disse rådene fra mangeårig redningsmann Christen Tellefsen.

Men skulle turfølget likevel bli rammet, bør du gjøre følgende:

1. Varsle og søke

Er du alene, varsle så fort du har mulighet. Er dere flere, bør en i gruppen varsle umiddelbart. Meldingen bør inneholde: Hvor er du, antall antatt savnet, har de sender/mottaker på seg. Ved å ringe politi eller helse vil operatørene automatisk få opp posisjonen din, og de kan dermed finne dere raskere.

Beveg deg raskt over skredområdet på leting etter personer eller gjenstander som forteller hvor savnede ligger. Bruk sender/mottaker om du har det.  Hvis du ikke får inn signal på sender/mottaker i skredområdet, punktsøk med søkestangen rundt gjenstander.

Er dere flere til stede, spre dere utover. Jobb raskt og effektivt, fordi man har gode muligheter til å redde den skredtatte i tidlig fase. Merk deg punktet hvor personen forsvant og merk av stedet hvis det er mulig.

2. Utnytt ventetiden

Hvis du ikke får utslag på sender/mottaker og ikke finner person i overflaten, begrens søket til området rundt funn av gjenstander. Lette ting som lue og votter flyter lengst, personer vil da mest sannsynlig ligge høyere oppe i skredet. Let først grundig i dette området. Deretter kan man forsøke og ta ut en fall-linje og søke med søkestang.

Er dere flere, stå på linje. Strekk ut armen til siden,  når du møter sidemannens arm er avstanden korrekt. Stikk søkestangen maks to meter ned. Stikk tre hull. Ett rett foran deg, ett ut til høyre side og ett ut til venstre side. Deretter beveger du deg cirka 70 cm fremover og gjentar. Ved funn lar du søkestangen stå og begynner å grave.


I mars 2023 deltok utviklingshelikopteret på en skredøvelse for nødetater og frivillige på Hafjell, Innlandet. Den ble arrangert av Norske Redningshunder. Røde Kors og Politiet deltok også.
Bilde fra skredøvelse på Hafjell, Innlandet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse stilte sitt utviklingshelikopter til disposisjon for nødetater og frivillige. Øvelsen ble arrangert av Norske Redningshunder. Røde Kors og Politiet deltok også. Foto: Marianne Wennesland

3. Grav frem den skredtatte

Grav ned langs søkestangen, og utvid gropen til en omvendt V for å få vekk snøen. Jobb raskt og effektivt med mål om å få hode ut fra snøen. Snakk til den skredtatte og se om du får kontakt. Kontroller at vedkommende puster og sjekk allmenntilstanden når personen er gravd ut. Puster ikke personen, start umiddelbart opp med hjerte- lungeredning.

4. Pakk personen inn

Personen vil være utsatt for nedkjøling. Puster pasienten, legg han på siden og beskytt mot kulda fra snøen. Legg noe isolerende under vedkommende. Her kan man bruke en tom sekk. Pakk personen inn med en ekstra jakke, vindsekk eller liknende.

5. Tren på kameratredning

Kameratredning er det som redder flest liv ved snøskred. Det er viktig å trene jevnlig på bruk av sender/mottaker, koble sammen og bruke søkestangen og plan for utgravning. Tenk gjennom mentalt hva du vil gjøre om uhellet er ute.

Relaterte artikler: