Skip to main content

Behandling av hjerneslag

Hjerneslag er en akutt sykdom. Den rammede bør snarest til sykehus og umiddelbar behandling. Her kan du lese om hvordan hjerneslag behandles på sykehuset.

Akutt behandling av hjerneblødning på sykehus

Behandling av hjerneinfarkt på sykehus

Videre behandling og opptrening

Når pasientens tilstand er stabil, vil han eller hun ofte trenge hjelp til mobilisering og opptrening. Dette skjer i avdelinger der en rekke forskjellige faggrupper er involvert.

Relatert: