Skip to main content
CT skanner

Vi vil få CT-maskinen opp i lufta og ut til pasienten

Tenk deg et legehelikopter innredet som en velutstyrt akuttklinikk. Om få år kan livreddende utstyr som i dag bare finnes på sykehus også bli vanlig i luftambulansens helikoptre. Og et av de viktigste verktøyene for diagnose og behandling er CT-maskinen, som kan undersøke hjernen.

Inne på sykehus kan en CT-maskin ta opp et helt rom. Nå har vi i Stiftelsen Norsk Luftambulanse tatt i bruk en mindre versjon som får plass i en spesialbygd ambulanse; slagambulansen. Målet er å få stilt hjerneslagdiagnosen så tidlig som mulig, slik at pasientene sendes raskest mulig til riktig behandling. Slik sparer vi livsviktig tid.

Mye som må på plass

Neste steg da blir å få CT-skanneren opp i lufta. Det er mye som må på plass for å få til det:

De siste årene har vi jobbet med tekniske utfordringer som å redusere vekt, volum og strømforbruk på CT-maskinen. Vi har nå halvert vekten og redusert størrelsen, og klarer å få plass til en CT i et helikopter – noe som er et stort skritt videre.

Store krefter

Framover skal vi se videre på flere utfordringer: Hvordan kan vi montere CT-maskinen i helikopteret, slik at den tåler store krefter i alle retninger? Kan CT i helikopter være til nytte for flere pasientgrupper i tillegg til de som har hjerneslag? Og vi skal også jobbe videre med tekniske godkjenninger – det er en lang prosess for å få denne typen utstyr godkjent for bruk i helikopter.

Slik jobber vi for å gjøre det mulig å gi livsviktig behandling utenfor sykehuset, der pasienten er.