• Forskning på akuttmedisin - til beste for pasienten

    Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert seg som en ledende forskningsinstitusjon innen prehospital akuttmedisin i Europa. Målet er at våre forskere, i tett samarbeid med universiteter og helseforetak, skal bidra til en stadig forbedring og utvikling av luftambulansetjenesten. Det vil vi oppnå ved å forske på pasientbehandling, prosedyrer, systemer og medikamenter.

    Slik styrker vi akuttmedisinsk fagkunnskap som redder stadig flere liv. Les om noen av prosjektene våre her.

  • Bli med på spleiselaget

    Ved årsskiftet hadde vi personer fra 372 117 husstander registrert som givere. I tillegg har vi nesten 5 000 støttebedrifter og vi mottar store og små gaver fra både bedrifter og organisasjoner.

    Bli giver du også, og bidra til en tryggere hverdag!