Stiftelsen Norsk luftambulanse

Mens Du Venter På Ambulansen – lokale akutthjelpere over hele landet!

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor etablert et nettverk av lokale akutteam i kommuner over hele landet gjennom kurset «Mens Du Venter På Ambulansen» (MDVPA). Deltakerne får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp.

Teamene består hovedsakelig av brannmannskaper som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når frem.

Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.

Fra å ha startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner har prosjektet utviklet seg til å ha nesten 4 000 mannskaper i 144 kommuner ved utgangen av 2016! Kommunene forplikter seg til å retrene mannskapene årlig. I 2014 ble over 500 utrykninger gjennomført.

Les om Marthin Haugen (33) som fikk hjertestans og ble reddet av kollegene sine like etter at de hadde gjennomført MDVPA-kurset.