Stiftelsen Norsk luftambulanse

Lokale team av akutthjelpere over hele landet!

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere.

Deltakerne får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp. Teamene består hovedsakelig av brannmannskaper som tar vare på pasienten frem til medisinsk hjelp når frem.

Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.

Prosjektet startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner, men har utviklet seg til å omfatte rundt 4 000 akutthjelpere fordelt på 220 akutteam i 160 kommuner.

Sammen med kommuner og helseforetak trygger Stiftelsen Norsk Luftambulanse landet vårt ved å etablere dette systemet. I 2016 utførte akutthjelperne rundt 4300 helseoppdrag.

Les om Marthin Haugen (33) som fikk hjertestans og ble reddet av kollegene sine like etter at de hadde gjennomført MDVPA-kurset.