Stiftelsen Norsk luftambulanse

Adrina Kalasho Kuzmiszyn

Hvilke medisiner kan hjelpe hjertet når kroppen skal varmes opp etter nedkjøling? Det skal Adrina Kalasho Kuzmiszyn finne ut.

Hva forsker du på?

Nedkjølte mennesker kan overleve hjertestans i mange timer. Men når kroppen skal varmes opp igjen går det ofte galt, og hjertet svikter. Jeg forsker på hvilke medikamenter som kan hjelpe hjertet under oppvarming etter nedkjøling og hjertesvikt.

Hvordan skal du finne ut av det?

Jeg skal se på hvilke legemidler som allerede brukes på klinikken vi kan bruke, og hvor effektive de er under hypotermiske forhold på røde blodceller. Forskningsarbeidet foregår hovedsakelig på laboratoriet. Vi tester legemidler i kulde; den første delen av forskningsprosjektet er å teste seks ulike legemidler på blodceller.

Hvorfor er dette viktig?

Hjertesvikt, altså at hjertet pumper for dårlig, er en vanlig komplikasjon som bidrar til at dødeligheten for hypotermipasienter fortsatt er hele 30-40 prosent.

Derfor er det viktig å finne metoder som kan forhindre dette og dermed bidra til å redde flere liv.

Hvordan kan forskningen din være nyttig for luftambulansetjenesten, pasientene eller prehospital medisin?

Ofte er en luftambulanselege den første i helsevesenet som møter en nedkjølt pasient. Medikamentene som viser seg å ha gunstig effekt på mennesker, kan i fremtiden være aktuelle å bruke i luftambulansetjenesten. Det kan handle om pasienter som er blitt kraftig nedkjølt på fjellet om vinteren, fiskere som har falt i havet eller mennesker som er blitt nedkjølt etter en trafikkulykke.

Prosjektet der Kuzmiszyn forsker på hypotermi er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og UiT Norges arktiske universitet.