Skip to main content

Snøskred

Hva gjør du om skredet går?

Hvert år dør flere mennesker i snøskred i Norge. Mange blir tatt og blir helt eller delvis begravd. Her får du råd om hvordan du hjelper en som er tatt av skred, og hvordan du selv unngår å havne i et:

Du må alltid vurdere om det er skredfare i området du ferdes

Skulle du bli vitne til at noen blir tatt av et skred, er det viktig å merke seg punktet vedkommende blir tatt, og punktet hvor vedkommende eventuelt blir begravd. Hvis mulig, merk av dette stedet.

Ved snøskred ringer du medisinsk nødtelefon 113.

Vurder om det er trygt å gå inn i området

Det første man skal gjøre når det har gått et skred, er å gjøre et raskt søk fra punktet personen forsvant og nedover skredet. Beveg dere raskest mulig over skredområdet på jakt etter ting som forteller hvor den skredtatte ligger (hånd, fot, ski eller liknende). Bruk sender-mottakerutstyret om dere har det. Dersom det er flere personer til stede, bør dere spre dere litt utover slik dere dekker området på kortest mulig tid. Ettersom man har gode muligheter til å redde den skredtatte i denne tidlige fasen, skal dette raske søket prioriteres foran varsling.

Hvis du ikke finner noe på overflaten, må du starte med søkestang

Vurder hvor den skredtatte sannsynligvis kan ligge, og start der. Stikk søkestanga maks to meter ned. Stikk tre hull. Ett rett foran deg, ett ut til høyre side og ett ut til venstre side. Deretter beveger du deg cirka 50 cm frem og gjentar. Ved funn lar du søkestanga stå og begynner å grave.

Vurdér hvor dypt vedkommende ligger på bakgrunn av hvor dypt søkestanga stikker

Begynn litt på nedsiden av der du antar den skadde befinner seg og grav inn mot der du tror hodet ligger.

Det er viktig at du frigjør hodet så fort som mulig

Snakk til den skredtatte og se om du får kontakt. Kontrollér at vedkommende puster og sjekk allmenntilstanden.

Når den skredtatte er helt gravd ut, er hun utsatt for nedkjøling

Legg vedkommende i sideleie og dekk til med varme klær. Det er viktig å beskytte mot kulda fra snøen. Forsøk derfor å legge noe under vedkommende, for eksempel et liggeunderlag, en ryggsekk eller en jakke. Deretter pakker du den skredtatte inn med en ekstra jakke eller liknende.

Riktig utstyr er viktig – dette bør du ha med i sekken!

Relatert: