Skip to main content
Personell benytter appen eStroke fra forskningsprosjektet ParaNASPP for å identifisere hjerneslag

Test dine slagkunnskaper på Forskningsdagene

Publikum inntar rollen som paramedic når de får teste «gamification» av slagdiagnostisering under Forskningsdagene.

Tekst og foto: Marius Svaleng Andresen

Publisert: 15.09.2022

De app-baserte verktøyene GameStroke og eStroke skal demonstreres førstkommende torsdag 22. september. Arrangementet er gratis og tilgjengelig for alle på Teknisk Museums forskertorg, som er en del av Forskningsdagene.
 
Les mer om arrangementet her.

Appen eStroke er spesialutviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å se om vi kan oppdage hjerneslag tidligere og forhåpentligvis spare tid til behandling.
Appen eStroke er spesialutviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å se om vi kan oppdage hjerneslag tidligere og forhåpentligvis spare tid til behandling.

OsloMet-lektor og paramedic Astrid Karina Harring stiller opp sammen med lege i spesialisering i nevrologi og Stiftelsen Norsk Luftambulanse-stipendiat Helge Fagerheim Bugge for å vise hvordan ambulansepersonell bruker verktøyene for å oppdage hjerneslag.
 
Denne dagen får alle som vil en innføring i pasientundersøkelse i appen GameStroke og ser en film som visualiserer en pasient med ulike slagsymptomer. Deretter skåres slagsymptomene ved hjelp av appen eStroke.

Ambulansetjenesten er mer enn transport

– Det er viktig å vise at medisinsk forskning ikke bare er molekyler og laboratorier, men også digitale hjelpemidler. Prosjektene viser at vi kan drive pasientnær og praktisk forskning hvor det er kort vei til at løsningene kan settes ut i helsevesenet, sier seniorforsker Maren Ranhoff Hov.

Hun har en finger med i spillet i begge prosjektene; For ParaNASPP er hun hovedveileder og prosjektleder, og for forskningsprosjektet GameStroke er hun prosjektleder.

– Vi har et håp om å inspirere og vise at forskning er en viktig del av samfunnsutviklingen. Samtidig er det en god mulighet til å vise at det skjer en omfattende utvikling og gjøres mye forskning i ambulansetjenesten, og at ambulansetjenesten er mer enn transport av pasienter.

Relaterte saker: