Skip to main content
Gult helikopter fra Norsk Luftambulanse landet i gress. Bildet er tatt på Stavn.

Sykehuset ut til pasienten

Hvorfor er luftambulansetjenesten viktig?

Tekst: Hanna Norberg / Foto: Marius Svaleng Andresen / Illustrasjon: Tilde Torkildsen

Publisert: 23.11.2023

– Vi har ikke tid til å dra ut til disse pasientene og så kjøre dem til sykehuset. Vi må fly sykehuset ut til denne gjengen her. 
 
Ordene tilhører Jens Moe, grunnleggeren av Norsk Luftambulanse. Han var ikke i tvil: Sykehuset må ut til pasienten. 
 
45 år senere kunne ikke generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius, vært mer enig. 
 
Han bruker ofte denne grafen for å illustrere hvor effektiv luftambulansen er:

Illustrasjon av graf som forteller hvor effektiv luftambulansen er basert på tid og effekt

– Kurven viser sammenhengen mellom tiden som går og effekten av behandlingen. Effektkurven starter høyt og går veldig raskt nedover. De sykeste pasientene må derfor ha behandling umiddelbart. 

Det er derfor den avanserte akuttmedisinske behandlingen må flys ut til pasienten, mener Lossius, som også er professor i akuttmedisin:
 
– Etter litt tid er virkningen av behandlingen nesten null. Da kan skaden være uopprettelig. Disse pasientene blir gjerne liggende lenge på intensiven, for man holder jo liv i dem, men det er ekstremt dyrt og de får et dårlig liv – dersom de overlever. Hvis man klarer å flytte behandlingen lenger til venstre på grafen, innenfor den første timen, så er situasjonen en helt annen. 
 
Det gjelder mange andre akuttsituasjoner også, mener Lossius. Dersom du tar bort et fremmedlegeme i luftveiene med en gang, trenger du kanskje ikke ta med pasienten til sykehuset engang. Tar du det bort etter flere timer, så ligger pasienten kanskje i respirator resten av livet, med store hjerneskader. 

– Det luftambulansen gjør er å fly ut til disse pasientene og behandle dem innen kort tid. Vi løser problemet. 
 
For generalsekretæren har dette vært en kjepphest i mange år:

– Luftambulansen er genial. Den flyr ut, diagnostiserer og begynner behandlingen mens pasienten transporteres direkte til riktig sykehus. Det er her gevinsten i fremtidens medisin ligger.

Utviklingshelikopteret flyr over snødekt fjell-landskap

Relevante saker: