Skip to main content
Ambulansearbeidere tar hånd om pasient under en øvelse i NM.

Ordføreren stilte opp i ambulanse-NM

Forsker Maren Ranhoff Hov fulgte i dag med på hvordan ambulansearbeidere taklet casen hun hadde laget, hvor ordfører i Ullensaker Tom Staahle var markør.

Publisert: 06.09.2018 – Sist oppdatert: 05.05.2022

Nasjonalt ambulansemesterskap ble arrangert på Jessheim i dag. Der konkurrerte operative enheter fra ambulansetjenesten. De ble utfordret på ulike oppgaver, hvor dommere vurderte alt fra undersøkelse, behandling og tidsbruk.

En av oppgavene som ble tatt i bruk omhandlet en slagpasient. Oppgavene var laget av Maren Ranhoff Hov som forsker på slag i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Rollen som markør tok ordfører i Ullensaker kommune Tom Staahle på seg. Han spilte en person som hadde ramlet ned en trapp, spørsmålet var om deltakerne oppdaget hva som egentlig hadde rammet ham – nemlig slag.

– Jeg er selv utdannet sykepleier, og denne treningen er utrolig viktig. Det er noe jeg ser nytteverdien av, sier Staahle som var blitt fortalt på forhånd hva slags symptomer han skulle vise frem og hvordan han skulle svare på spørsmål fra ambulansearbeiderne.

Ordføreren var fornøyd med at Jessheim sentrum ble arena for konkurransen, som av arrangøren EMS Norway karakteriseres som «Norges viktigste mesterskap». Derfor ville han også selv bidra.

– Som myndighetsperson er det viktig å verdsette denne type arrangementer, sier han.

Maren Ranhoff Hov fulgte nøye med på hvordan deltakerne taklet oppgaven hun hadde utformet.

– Det er sjelden jeg blir ordentlig rørt av å se en klinisk undersøkelse, men det ble jeg i dag, sier hun.

– Nivået er utrolig høyt. Jeg tror mange av mine kolleger har mye å lære av ambulansearbeidernes systematiske undersøkelse, sier legen.

Hun forteller at det bokstavelig talt var stor fallhøyde for deltakerne. De kunne se på dette som en fallulykke og ikke oppdage slaget. Det kunne potensielt få store konsekvenser for pasienten.

Ranhoff Hov har tro på konkurranselementet og synes deltakerne er tøffe.

– Jeg skal like å se andre yrker tørre å kaste seg ut i noe slikt og sette yrkesstoltheten på prøve, sier hun.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er hovedsamarbeidspartner til Nasjonalt ambulansemesterskap.

– Dette er en arena som bidrar til at ambulansepersonell møtes og snakker sammen. Arrangementet stimulere til økt trening på konkrete scenarier. Dette gir deltakerne mer trening i undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten. Konsekvensen av slike øvelser kan bli bedret pasientsikkerhet, fordi kompetansen i møte med pasienten bedres, sier Kjell Otto Fremstad som er seksjonssjef utdanning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Relaterte artikler: