Skip to main content

Nå skal smittevask av ambulansefly gå mye raskere

Stiftelsen Norsk Luftambulanse sørger for at ambulanseflyene kommer raskere tilbake i lufta etter å ha fraktet en smittepasient. En sveitsisk oppfinnelse reduserer tiden det tar å desinfisere flykabinen til en tredjedel.

Toppfoto: John Tollefsen SBAA

Publisert: 04.05.2020 – Sist oppdatert: 01.12.2021

Etter å ha fraktet pasienter som kan ha smittsomme sykdommer, må alt utstyr og interiør i ambulanseflyene desinfiseres. Dette er en tidkrevende prosess, som må gjøres ekstra ofte nå under pandemien.

VASKEAUTOMAT: Denne skal desinfisere ambulanseflyene. (Foto: Saniswiss)

– Vi jobber for å gi pasientene en best mulig luftambulansetjeneste, og da er det naturlig for oss å bidra til å sikre beredskapen. Derfor finansierer vi en automatisk desinfiseringsløsning på hver av de syv ambulanseflybasene. Tiltaket vil redusere tiden flyene er utmeldt for smittevask fra 2-3 timer til 45 minutter, sier prosjektdirektør Jan Thormodsæter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Desinfeksjonsautomatene fra det sveitsiske selskapet Saniswiss består av et forstøverapparat med desinfiseringsvæske, og koster omtrent 70 000 kroner per stykk.

– Man trykker på en knapp og forlater flyet. Automaten blåser ut virkestoffet hydrogenperoksid som desinfiserer kabinen. Etter 45 minutter er flyet rengjort og klart for nye oppdrag, sier Thormodsæter.

Unngår smitte

Å kunne desinfisere flyene innvendig på kort tid gir en bedre beredskap enn en mer tradisjonell vaskemetode. Det gjør også at personellet blir mindre utsatt for å pådra seg smitte.

– Det er trange forhold i ambulanseflyene. Pasient, pleiepersonell og piloter er i tett og nær kontakt med hverandre og interiøret hele tiden. Et mer effektivt smittevern vil derfor gi oss bedre mulighet til å kunne levere en god og effektiv tjeneste, sier medisinsk koordinator Trond Antonsen i Babcock, selskapet som drifter ambulanseflyene.

Løsningen vurderes også brukt på legehelikoptrene.

Kjærkomment bidrag

Det statlige Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. De hilser bidraget fra stiftelsen velkommen.

– Vi har allerede svært store ekstra kostnader knyttet til pandemien, blant annet for innleie av ekstra fly og helikoptre, og vi må alltid ha fokus på nødvendigheten av ekstra kostnader. Det er ikke rimelig å pålegge operatørene den ekstra kostnaden for desinfisering. Vi setter derfor stor pris på at Stiftelsen Norsk Luftambulanse ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden på denne måten, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

Desinfeksjonsautomatene vil trolig være i drift i midten av juni.

I denne videoen fra produsenten kan du se hvordan desinfiseringen foregår:

Relaterte artikler: