Skip to main content

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther

Ekstrafly sikrer påskeberedskap i luftambulansen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har opprettet en transportordning med fly for å sørge for at luftambulansepersonell kommer seg av og på vakt i påsken. Allerede fra dag én var det behov for ordningen.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther

Publisert: 06.04.2020 – Sist oppdatert: 25.11.2021

Mannskapene i legehelikopter- og flyambulansetjenesten reiser vanligvis med ordinære rutefly til og fra vakt på baser over hele landet. På grunn av korona-situasjonen er mange avganger innstilt i påsken.

– Spesielt mannskaper som skal på jobb utenom ordinært vaktskifte, har problemer med å få plass på ruteflyene og er usikre på om de kommer seg på jobb. Derfor leier vi inn ekstrafly for å sikre at beredskapen i luftambulansetjenesten holdes oppe, sier prosjektdirektør Jan Thormodsæter i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Dersom mannskaper på vakt blir syke eller må i karantene, kan erstattere heretter flys inn med privatfly fra andre deler av landet på kort tid.

– Vi unngår også at kritisk personell benytter kollektivtransport mer enn nødvendig. Det bidrar til å minske risikoen for å få smitte inn i den samfunnsviktige tjenesten, sier Thormodsæter.

Klar for avgang på første tur. Fra venstre: kaptein Bjørn Brox, tekniker Aleksander Dalbu og Jan Thormodsæter

Behov fra dag én

Umiddelbart etter at den nye ordningen ble innført, meldte behovet seg.

Lørdag 4. april oppsto en teknisk feil på legehelikopteret i Bergen. Teknikeren som skulle rykke ut med deler og verktøy fra Gardermoen, fikk ikke plass på rutefly samme dag.

– Ordningen var så godt som klar til å iverksettes, og vi kunne derfor rekvirere et fly umiddelbart. Teknikeren ble sendt over og fikk rettet feilen fem timer etter at behovet ble meldt. Takket være transportordningen, kom legehelikopteret i Bergen raskt tilbake i tjeneste og var i beredskap samme kveld. Tidsbesparelsen var betydelig, sier Thormodsæter.

Crewene på ambulanseflyene kommer seg på jobb i påsken. (Foto: BSAA/Johnny Vaet Nordskog)

Ekstraflyene er et tilbud til piloter, redningsmenn, leger og sykepleiere som skal av eller på vakt utenom ordinært vaktskifte, og til teknisk personell som må rykke ut på vedlikehold eller reparasjon. Disse er enten ansatt i Babcock Scandinavian Air Ambulance AS som opererer ambulanseflyene, Norsk Luftambulanse AS som driver legehelikoptrene eller i de regionale helseforetakene. Nå er også det medisinske personellet i Forsvarets 330 skvadron inkludert i ordningen.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse dekker alle utgiftene for flytransporten. Det er mulig takket være innsamlede midler fra støttemedlemmene.

Maks fire passasjerer

Flyreisene foregår med innleide privatfly fra Sundt Air. Det skal maksimalt være fire passasjerer ombord, med god avstand mellom setene. Alle må følge gjeldende helseråd fra Folkehelseinstituttet, i tillegg til egne smittevernprosedyrer for akkurat dette tiltaket.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse innfører transportstøtten i samråd med den statlige Luftambulansetjenesten HF, som har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Kan bli videreført

Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver normalt med forskning, utvikling og implementering for en bedre luftambulansetjeneste. I dagens situasjon med en pågående covid-19-pandemi, settes mye av denne aktiviteten på vent for å frigi ressurser for å frigi ressurser til helseforetakene.

– Vi setter alltid pasienten i forsetet. Da denne problemstillingen dukket opp var det lett for oss å prioritere ressurser til dette. Å bidra til at luftambulansetjenesten kan opprettholde beredskapen i den situasjonen vi er i nå er et viktig formålsbidrag fra oss, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Oppdatering 17. april: Etter påske ble ordningen med flytransport evaluert, og man ble enige om å fortsette med tilbudet fram til 10. juni.

Relaterte artikler: