Skip to main content

Min hjertesak: Lagspill

Unni Farestveit har 30 års ledererfaring og heier på lagspill. Det avgjør hvor mange liv og hvor mye helse som kan reddes, mener den nybakte styrelederen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Tekst: Marianne Wennesland / Foto: Thomas T. Kleiven

Publisert: 10.03.2020 – Sist oppdatert: 29.11.2021

Etter halvannet år i styret for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, ble Unni Grete Farestveit valgt til styreleder ­sommeren 2019. Hennes hjertesak er at stiftelsen skal holde fokus på målet i alle avgjørelser, bli klar over styrkene til alle spillerne på laget og forbedre samspillet mellom dem. Det er nemlig helt avgjørende for hvor godt målet treffes: Å gi syke og skadde den beste og raskeste hjelpen.

Bakgrunn

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har Europas største forskningsmiljø innen forskning på akuttmedisin utenfor sykehuset, og det kan kanskje se ut som om et par dedikerte ildsjeler holder i hvert av prosjektene som triller ut. I virkeligheten skapes resultatene av et stort og sammensatt lag:

Portrett av Unni Farestveit foran helikopter.
Tett på luftambulansetjenesten. Da Unni Farestveit besøkte basen i Arendal, ble hun mektig imponert over mannskapet: Deres kompetansenivå, samarbeid og fokus på pasienten.

Forskere, utviklere og kunnskapsformidlere som produserer ny kunnskap og nye løsninger for luftambulanse­tjenesten. Ansatte som løfter disse frem for nasjonale beslutningstakere. Frivillige som bygger støtte blant folk og politikere i regionene. De som formidler historiene om hvorfor det nytter; om menneskene utviklingen redder.

De som ­svarer­ på spørsmål fra støttemedlemmene eller ringer og banker på dører for å spørre om flere har lyst til å bidra. Alle dere som åpner lommeboka og gjør dette arbeidet mulig. Administrasjonen som får det hele til å henge sammen.

Farestveit mener alle disse rollene er uunnværlige er for videreutviklingen av luftambulansetjenesten. Og at så mange engasjerte spillere ikke blir et drømmelag av seg selv:

– Vi må sørge for at alle har den samme forståelsen av målet, hva deres rolle er og hvordan vi må jobbe sammen for å komme i mål. Hvis ikke kan verdifulle ressurser og tid gå tapt. Det handler til syvende og sist om hvor mye helse og hvor mange liv vi sammen kan redde, sier hun.

Begynnelsen

Hun er ingen lettvekter på å hjelpe organisasjoner med å skape­ gode resultater: Agder Energis konserndirektør for samfunnskontakt har 30 års ledererfaring og flere styre­verv i bagasjen. I de senere årene har det blitt stadig viktigere for Farestveit å bruke kompetansen sin på ideelle formål:

– Det er spennende å være med å ta samfunnsansvar. Det gir meg noe å være med å skape andre verdier enn profitt.

Hun brenner for at giverstøtten skal brukes så effektivt som mulig ved å prioritere den forskningen, teknologiutviklingen og opplæringen som er aller best egnet til å sikre norske pasienter det beste luftambulansetilbudet. Det krever mer enn en god strategi:

– For å dra nytte av all kompetansen på laget og sikre de beste løsningene for pasienten, må vi sørge for at hver eneste spiller forstår målet i prioriteringene som blir gjort, hvordan og når de selv kan bidra og hvordan vi skal samarbeide, sier hun.

– Det er i summen av det vi alle kan og gjør at vi har mulighet til å lykkes og det er her jeg kan bidra; med å få alle ombord og til å dra i samme retning. Jeg har ingen medisinsk kompetanse, med det trenger jeg heller ikke: Organisasjonen har mange dyktige medisinere som jeg stoler på.

Drivkraften

En av grunnene til at hun tok på seg styreledervervet, er Stiftelsen Norsk Luftambulanses mål om å være først ute og lengst fremme for pasienten:

– Etterhvert som jeg blir eldre, er det flere rundt meg som blir syke, skadet og i verste fall dør: Jeg kjenner både yngre og eldre mennesker som har fått hjerneslag og hjerteinfarkt. Da ser man hvor viktig det er å få den beste hjelpen så raskt som mulig, sier Farestveit.   

Jeg synes det er inspirerende hvordan støtte­medlemmer, frivillige og ansatte sammen leverer noe mer enn hva det offentlige kunne klart alene.

Unni Farestveit, styremedlem i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse leverer hvert år forskning og utvikling verdt over 200 millioner kroner. Dette kommer på toppen av den offentlig finansierte luft­ambulansetjenesten. Historiene om pasientene som har fått hjelp takket være nye løsninger gir Farestveit opplevelsen av at det nytter:

– Jeg synes det er inspirerende hvordan støttemedlemmer, frivillige og ansatte sammen leverer noe mer enn hva det offentlige kunne klart alene. Det er stort å få være med på.

Veien videre

Før jul besøkte Farestveit legehelikopterbasen i Arendal for å bli bedre kjent med luftambulansetjenesten. Nå ser hun frem til å bidra i møte med kommende utfordringer:

– Samfunnets forventninger og pasientens behov vil fortsette å endre seg, for eksempel som følge teknologiutviklingen og av at vi får en stadig eldre befolkning. Fokuset og samarbeid er nødvendig for at Stiftelsen Norsk Luftambulanse skal kunne bidra på en best mulig måte, sier hun.

Relaterte artikler: