Skip to main content
Luftambulansepersonell med tindeveileder øver på isbre. Fire mann i taulag med bresprekk mellom seg.

Istur – kunnskap og forholdsregler

Naturens signaler er nyttige når du vurderer om det er trygt å ferdes på isen. Årstid, vind, strøm og lys er med på å påvirke isens kvalitet og tykkelse.

Publisert: 02.04.2012 – Sist oppdatert: 07.06.2022

Med kunnskap og forberedelser kan du gjøre isturen tryggere. Lær signalene for utrygg is og ta dine forholdsregler.

Isforhold

Tynn is bærer naturlig nok mindre vekt enn tykk is. Likevel kan tynn og hard is ha bedre bæreevne enn tykkere is av dårligere kvalitet. Ikke ta noen sjanser! Kontrollér isen med isstaven eller isboret ditt ofte, så er du sikker på hva du står på. Nyfrosset is om høsten og tidlig på vinteren er ofte ujevn i tykkelse, og om våren bryter isen opp og har mindre styrke. Husk at det på breddene kan være forhold som skaper utrygg is.

Naturens signaler

Vind, strøm, lys og andre krefter i naturen kan skape forskjeller i iskvaliteten. Hvis du ferdes på blank is, kan du se forskjeller i høyden på isen i form av kanter. Lavere kant er tynnere is. Fargen kan forandre seg til mørkere toner, som betyr tynnere is. Lyd fra is forandrer seg med tykkelsen på den; høyere tone er tynnere is. Du er i naturen for å nyte den. Gjør det, og ta samtidig med signalene du blir servert.

Motlys

Plutselig kan det være slutt på isen. Spesielt hvis du går på skøyter beveger du deg raskt, så stopp opp innimellom og observér forholdene. Unngå ferdsel direkte mot sollyset. Is reflekterer mye lys og du kan faktisk risikere ikke å se overgangen fra fast is til åpent vann.

Styr unna enkelte områder

Der det er strøm, kan isen være spesielt skummel, så styr unna utløp fra elver og bekker, demninger og lignende. Også der det er smalere kan det være bevegelser i vannet – et sund, eller store pilarer fra en kryssende bro. Å plumpe gjennom isen er ille nok, om du ikke også skal bli tatt av strømninger i vannet.

Relatert: