Skip to main content

Helseminsteren på basebesøk i Arendal

Helseminister Bent Høie (H) fikk seg en luftig flytur og ny innsikt i luftambulansetjenesten da han besøkte Norsk Luftambulanse AS’ base i Arendal denne uka.

Publisert: 13.08.2014 – Sist oppdatert: 12.01.2022

– Jeg har lyst til å lære mer om denne tjenesten. Vi er nå inne i et veldig viktig arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan hvor vi har sagt at den akuttmedisinske kjeden skal være et hovedtema. Dette en veldig sentral del av det, og man får et helt annet grunnlag når man har vært  på stedet og møtt de menneskene som jobber med dette i hverdagen, sa Høie under besøket.

Den såkalte Arendalsuka er et årlig møtested for politikk og debatt, og gikk av stabelen fra 11. – 15. august. Til tross for et hektisk program, valgte helseministeren å sette av en ettermiddag på basen i Arendal.

Helseminister Bent Høie (H) besøkte Norsk Luftambulanses base i Arendal denne uka.

Flyger og basesjef Sven Østrem, anestesilegene Lars Jacobsen og Asbjørn Berg-Hornnes, samt redningsmann, Stig Olsen, ga ham en grundig innføring i livet og arbeidsmetodene på basen. Luftambulansebasen i Arendal er den basen som har hatt størst økning i aktiviteten denne sommeren. Den travle hverdagen her ble tydelig for statsråden da crewet måtte rykke ut to ganger under besøket. Begge var akutte tilfeller hvor tiden var knapp for pasientene og hvor luftambulansen var nærmeste tilgjengelige ressurs.

– Tidsbesparelsen var helt vesentlig for pasienten i begge disse tilfellene, forklarte redningsmann Stig Olsen.

Statsråden fikk også presentert en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer, takket være sine vel 713 000 medlemmer. Navigasjonssystemer som gjør det mulig å fly inn mot sykehus i dårlig sikt, elektroniske løsninger i stedet for papirbaserte systemer, samt nye verktøy for å stille diagnose og behandle pasienter er blant disse. Flyger Frank Haugland beskrev dessuten stiftelsens treningstilbud, Camp Torpomoen, som verdifullt for leger, redningsmenn og flygerne i luftambulansetjenesten i Norge.

Helseministeren har tidligere anerkjent forskningsarbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Med 25 stipendiater er stiftelsen Europas største forskningsmiljø innen akuttmedisin utenfor sykehus. Høie og den øvrige politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet anerkjente dessuten behovet for tilbud innen høyere utdanning innen prehospital akuttmedisin som nå settes i gang i stiftelsens regi i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Under besøket understreket Høie verdien av at en ideell organisasjon driver luftambulansetjeneste i Norge.

– Det gir grunnlag for mye av det som stiftelsen gjør, både innen forskning, men også overfor medlemmene og med kunnskap, så det synes jeg bare er positivt, sa Bent Høie.

Til tross for en travel ettermiddag på basen, ble det likevel tid til en kort luftetur for helseministeren, som fikk fly over Arendal by med luftambulansen.

– Dette gir innsikt i kjernetjenesten, men også i det arbeidet som ligger rundt, som er spesielt viktig i det arbeidet som vi skal gjøre i den akuttmedisinske kjeden og tenke nytt om hvordan vi skal forsterke den, sa Høie etter besøket.

Generalsekretær Erik Kreyberg Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse berømte helseministeren for hans interesse for luftambulansetjenesten.

– Han har stor interesse og stor kompetanse på feltet. Det er kjempeviktig at statsråden har en førstehåndskunnskap om hva arbeidet på en luftambulanse går ut på, hvordan operatørselskapet jobbet sammen med sykehuset og helseforetaket og hvordan vi som stiftelse kan bidra inn i alt dette med midler til forskning og utvikling, sa Erik Kreyberg Normann.