Skip to main content
Når barn må varsle: 113-tips til barn. 

Noen ganger må barn ringe 113. Her er overlege Ingrid Nissens tips for å forberede barnet på en nødsituasjon.

Når barn må varsle: 113-tips til barn

Noen ganger må barn ringe 113. Her er overlege Ingrid Nissens tips for å forberede barnet på en nødsituasjon.

Tekst: Lasse Lønnebotn / Foto: Marius Svaleng Andresen

Publisert: 07.03.2024

Det kan skje plutselig. En besteforelder får hjertestans. En i familien har en kronisk sykdom og får et anfall. En person faller om på bussholdeplassen og et barn er eneste vitne.
 
Hvordan skal barnet opptre i en nødsituasjon?

– Hvis en person faller om og barnet er nærmeste og eneste vitne, må barnet først riste i personen og se om det kan oppnås kontakt. Hvis det ikke er reaksjon, finn fram telefonen, sett den på høyttaler og kontakt 113. Da vil nødsentralen fortelle hva barnet skal gjøre, forteller Ingrid Nissen. 
 
Hun er overlege ved St. Olavs hospital og har holdt familiekurs om hvordan barn kan opptre i akutte situasjoner. 
 
– Det kan også være en fordel at foreldre og barn laster ned Hjelp 113-appen på barnets telefon, og at en voksen forklarer nøye i hvilke situasjoner appen skal brukes. Skulle det oppstå en akuttsituasjon, kan det være lettere å ringe med 113-appen, mener Nissen.

Her kan du lese mer og laste ned Hjelp 113-appen.

Aage viser Hjelp 113-appen med nødnumrene
Hjelp 113 er en app utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Nødetatene vet hvor du er

Fordelene med 113-appen er at den har samlet alle nødnumrene og andre viktige numre på ett sted, slik at man i stressede situasjoner lett kan finne frem til korrekt nummer. I tillegg har appen en oversikt over nærmeste hjertestarter, noe som kan være nyttig for litt eldre barn.
 
I dag benyttes et system kalt AML (Advanced Mobile Location) på så godt som alle mobiltelefoner i Norge. Dette systemet kartlegger automatisk din posisjon når du ringer, slik at nødetatene vet hvor de skal sende hjelpen. AML virker uavhengig om du bruker appen eller ikke.
 
Fordelen med Hjelp 113-appen kan være at hvis posisjonen av en eller annen grunn ikke sendes inn, så har man muligheten til å lese denne opp fra appen. 

Gi konkrete oppgaver

Overlege Nissen mener det er svært viktig å forberede barna på hva de kan gjøre i en nødsituasjon.

– Noen barn har søsken med alvorlig epilepsi eller andre kroniske sykdommer, eller kanskje syke foreldre. Da er det viktig å forberede barnet på hva som kan skje i en akuttsituasjon. Gi gjerne barnet konkrete oppgaver, som å åpne døren, møte ambulansepersonellet og vise vei i huset.
 
Hvis barnet er informert og forberedt på en akuttsituasjon, er risikoen mindre for at barnet blir skremt, mener Nissen. 
 
– Barn i skolealder kan hjelpe til selv om de er små – og det kan også oppleves meningsfullt for dem. De barna som har syke familiemedlemmer, er ofte opplært i at noe kan skje. Og hvis barnet gis konkrete oppgaver, tas man litt bort fra akuttsituasjonen.

Relevante saker: