Skip to main content
Hjem Nettbutikk Symbolske gaver

Et trygt møte med verden

Et trygt møte med verden

Stadig flere nyfødte tilbringer de aller første timene av livet i transport mellom sykehus. Nyfødte og for tidlig fødte barn er ekstra følsomme for ytre påvirkninger – hvordan kan vi frakte de aller minste og mest sårbare så skånsomt som mulig? Det jobber vi for å finne ut av.

Med denne gaven støtter du vårt arbeid for tryggere transport av nyfødte babyer.

Tryggere transport av nyfødte

Studier på hvordan folk tåler støy og bevegelser ved helikoptertransport finnes, men de fleste fokuserer på voksne mennesker. Derfor forsker vi på hvordan de små opplever å fraktes i helikopteret, og hvordan de påvirkes av vibrasjoner og lyder.

I forskningen identifiseres hva som gjør at de nyfødte blir stresset, og hvilke endringer som kan skåne de for ubehag i en allerede sårbar posisjon. Er det for eksempel mulig å lage en kuvøse som er mer lydtett, eller et filter som kan beskytte mot lys?

– Hvor høye lyder har vi, hva er ­temperaturforandringene i kuvøsen på en kald vinterdag eller en varm sommerdag, hvordan påvirkes barn av lyd og lys?

Tone Solvik-Olsen, barnelege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Kuvøse

Å fly de minste pasientene

Å frakte de minste pasientene er blant de mest krevende oppdragene ambulansepersonell har, og transporten kan være en påkjenning for nyfødte barn. Hvordan kan vi gjøre det så skånsomt som mulig for dem? Det skal Tone Solvik-Olsen forske på.

Flere symbolske gaver