Stiftelsen Norsk luftambulanse

Lærer brannmenn å redde liv

Vi har gitt over 4300 brannmenn kurs i livreddende førstehjelp. Slik får hardt skadde pasienter raskere behandling når tiden er knapp.

Ved utgangen av 2018 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kurset over 4300 akutthjelpere i over 180 kommuner. Stort sett er det brannmenn som går gjennom kurset, men i noen kommuner har også sykepleiere deltatt.

Daglig blir disse sendt ut på akutte medisinske oppdrag, som for eksempel hjertestans. I snitt er brannmennene på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell.

Trygghet for lokalsamfunnet

Nylig ble rekruttene hos Vanylven brann- og redning kurset, og utrykningsleder John Sindre Kragset forteller engasjert om akutthjelper-kurset.

– Dette tilbudet er helt fantastisk. Samtlige brannmenn hos oss har vært utrolig fornøyd. Vi ser at det har stort utbytte og at det redder liv.

For brannvesenet i Vanylven er 50 prosent av oppdragene rene helseoppdrag.

– Vi har fått bekreftet av ambulansepersonell og leger at vi har berget liv. I de tilfellene vi kommer til stedet før ambulansen, kan vi starte med hjerte og lungeredning og hjertestarter umiddelbart. Dette er tidskritiske situasjoner, så at vi kommer frem så tidlig som vi gjør er helt avgjørende for pasienten, forteller han.

Her kan du se alle stedene i Norge med akutthjelpere.

Skryter av kursingen

Opplæringen forgår først med kursing på nettet før de samles og testes i forskjellige scenarioer. Det kan være alt fra hjertestans til overdose. Etterpå evalueres innsatsen sammen med instruktøren fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Vi blir kurset blant annet i å ta målinger, bruke oksygen, hjerte- og lungeredning, hvordan ta av motorsykkelhjelm og hvordan stanse blødninger. Det er lagt opp med utrolige gode caser, hvor vi må finne løsninger selv, forteller han.

Og rekruttene hos Vanylven brann og redning var storfornøyde alle sammen.

– De fortalte at dette var det beste kurset de hadde vært på, avslutter John Sindre Kragset.