Stiftelsen Norsk luftambulanse

Pressekontakt

Oversikt over pressekontakter med kontaktinformasjon.

Pressekontakter:

Eline Dalland
Kommunikasjonsdirektør
Tlf: 913 35 109
E-post: eline.dalland@norskluftambulanse.no

Kristine Grønli Schjerven
Kommunikasjonsrådgiver/digitalredaktør
Tlf: 996 22 267
E-post: kgs@norskluftambulanse.no

Randi Johannessen Buckley
Kommunikasjonsrådgiver/magasinredaktør
Tlf: 920 16 406
E-post: randi.buckley@norskluftambulanse.no

Avdeling for samfunnskontakt:

Gunn Lyngvær
Direktør for samfunnskontakt
Tlf: 917 06 689
E-post: gunn.lyngvar@norskluftambulanse.no

Danmark:

Alle mediehenvendelser om luftambulanse i Danmark rettes til presseavdelingen i Region Midtjylland.

Pressebilder (Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse)

Pressebilder